Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Регуляторна діяльність » Оприлюднення проектів регуляторних актів


версія для друку
19 липня 2017

Проект

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Законів України «Про телекомунікації» і

«Про радіочастотний ресурс України» щодо ідентифікації абонентів рухомого (мобільного) зв’язку та запровадження реєстрації кінцевого

обладнання за міжнародним ідентифікатором

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):

1)    частину першу статті 18 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

«6-1) встановлює порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі;»

2)  частину другу статті 32 виключити;

3) пункт 1 частини другої статті 63 викласти у такій редакції:

«1) укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і абонентом, відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається у письмовій формі або у будь-якій іншій формі. У разі укладення такого договору у будь-якій іншій формі ніж письмова здійснюється обов’язкова реєстрація абонента в оператора, провайдера телекомунікацій з наданням оператору, провайдеру телекомунікацій відповідно до закону персональних даних абонентів – фізичних осіб;».

2. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами):

 

1) частину другу статті 14 доповнити пунктом 10¹ такого змісту:

 

«10¹) встановлення порядку ведення реєстру міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання;»;

 

2) пункт 2 частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:

«2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот та реєстру міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання;».

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти та привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

 

               Голова
Верховної Ради України

 

 

                                                                         _______________Л.О. Євдоченко

 

 

Контакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Повідом про корупцію


Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України