Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Діяльність » Експертиза » Технічний захист інформації


версія для друку
27 березня 2019

Перелік засобів технічного захисту інформації,
дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів
та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

(станом на 27.03.2019 року)

 

Цей Перелік формується відповідно до п. 17 Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229. Перелік призначений для використання суб'єктами системи технічного захисту інформації (ТЗІ) під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) та комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах (АС).

Перелік містить номенклатуру засобів ТЗІ (технічних засобів, основним функціональним призначенням яких є захист інформації від загроз витоку, порушення цілісності та блокування; технічних засобів, в яких додатково до основного призначення передбачено функції захисту інформації; засобів, які призначені, спеціально розроблені або пристосовані для пошуку закладних пристроїв і які створюють загрозу для інформації; засобів, які спеціально розроблені або пристосовані для оцінювання захищеності інформації), відповідність яких вимогам нормативних документів з питань ТЗІ засвідчено сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком, одержаними у порядку, який встановлено нормативно-правовими актами: Правилами проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації, затвердженими спільним наказом Адміністрації Держспецзв'язку та Держспоживстандарту України від 25.04.2007 р. № 75/91 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 р. за № 498/13765, та Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Держспецзв'язку України від 16.05.2007 р. № 93 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 р. за № 820/14087.

Використання засобів цього Переліку під час створення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС не увільняє від необхідності оцінювання відповідності досягнутого рівня захисту інформації встановленому вимогами нормативних документів з ТЗІ, яке здійснюється шляхом атестації комплексів ТЗІ на ОІД або експертизи КСЗІ в АС.

Порядок використання засобів ТЗІ, які не ввійшли до цього Переліку, в комплексах ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС визначається нормативними документами у сфері ТЗІ.

Оновлення інформації, яка міститься в Переліку, здійснюється шляхом періодичного внесення змін до попередньої редакції. Перелік та його доповнення розміщуються на WEB-сайті www.dsszzi.gov.ua.

За додатковими відомостями про засоби з цього Переліку, стан їх виробництва та порядок постачання необхідно звертатися до виробника (постачальника).

 

Назва, позначення
засобу та його технічних умов
 (за наявності)

Призначення
засобу

Виробник (постачальник),
місто, контактний телефон

Реквізити документа, що засвідчує відповідність вимогам НД з ТЗІ

1.

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Мережевий криптомодуль “Гряда-301”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Мережевий криптомодуль “Гряда-301. Технічні вимоги з технічного захисту інформації віднесанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем:КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-3, НВ-1, з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”
61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок
№ 551
Дійсний
з 22.12.2014 до 22.12.2017

2.

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Електронний ключ “Кристал-1Д”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Електронний ключ “Кристал-1Д”. Технічні вимоги з технічного захисту інформації віднесанкціонованого доступу” (ЄААД.469535.046 Д4.01), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”
61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок
№ 552
Дійсний
з 22.12.2014 до 22.12.2017

3.

Комплекс засобів захисту захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLFХ4000P

Зберігання персональних даних власника електронних ідентифікаційних або реєстраційних документів.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу „Розробка захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLF4000P” (804.ААЯВ.46000-10), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КВ-3, ЦА-2, ЦВ-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3,з рівнем гарантій Г-2оцінкикоректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Універсальні інформаційні технології”
03150, м. Київ,
вул. Червоноармійська, 55

Експертний висновок
№ 553
Дійсний
з 22.12.2014 до 22.12.2017

4.

Засіб активного захисту інформації "УЗОР-ПЕ" виробництва ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Галтехноком", Україна

Захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованих системах (комп’ютерна техніка, робочі станції, серверне, комутаційне, мережеве обладнання, периферійні засоби), від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання. Засіб активного захисту інформації "УЗОР-ПЕ" з доповненням №1".

ТОВ „ІНТЕСИС”
01034, м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 33 б

Експертний висновок
№ 554
Дійсний
з 22.12.2014 до 22.12.2017
виданий на партію продукції
(зав. №№ 0001÷1000)

5.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «1С-Битрикс: Управління сайтом»версії 15.х

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс 1С-Битрикс: Управление сайтом» Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, з рівнем Г-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «1С-Бітрікс», м. Київ, вул.. Шота Руставелі, 39-41

Експертний висновок
№ 555
Дійсний
з 29.12.2014 до 29.12.2017

6.

Захищений від несанкціонованого доступу компонент "Криптомодуль "Гряда-61"

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі"Криптомодуль"Гряда-61". Технічні вимоги з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу (ЄААД.469535.044 Д4.01)", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”
61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок
№ 556
Дійсний
з 22.12.2014 до 22.12.2017

7.

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Електронний ключ “Кристал-1”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі„Електронний ключ “Кристал-1”. Технічні вимоги з технічного захисту інформації віднесанкціонованого доступу” (ЄААД.469535.040 Д4.01), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1, з рівнем Г-3оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”
61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок
№ 557
Дійсний
з 22.12.2014 до 22.12.2017

8.

Комплекс засобів захисту інформаційної платформи управління JПАРУС (ДЖЕЙ-ПА,РУС) версії 1

ТОВ «Парус-Спецпроект», м. Київ, вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок
№ 558
Дійсний з 29.12.14 до 29.12.17
(дія експертного висновку зупинена)

9.

Комплекс засобів захисту інформації програмного продукту SAPExtendedEnterpriseContentManagement версії 10.5 SP1 “OpenTextExtendedEnterpriseContentManagementforSAPSolutions” виробництва компанії OpenText, Канада
 

Сукупність окремих сервісів та механізмів в складі модулів SAPExtendedECM, призначених для реалізації функцій доступу та обробки даних в системі.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту інформації програмного продукту SAPExtendedEnterpriseContentManagement версії 10.5 SP1. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки:КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5- 004-99.

ТОВ “САП Україна”,
03150, м. Київ,
вул. Димитрова, 5

Експертний висновок
№ 559
Дійсний
з 29.12.2014 до 29.12.2017

10.

Комплекс засобів захисту інформації програмного продукту SAPExtendedEnterpriseContentManagement версії 10.5 SP1 “SAPExtendedEnterpriseContentManagementbyOpenText” виробництва компанії OpenText, Канада

Сукупність окремих сервісів та механізмів в складі модулів SAPExtendedECM, призначених для реалізації функцій доступу та обробки даних в системі.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту інформації програмного продукту SAPExtendedEnterpriseContentManagement версії 10.5 SP1. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки:КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, НА-2,НП-2 з рівнем гарантій Г-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5- 004-99.

ТОВ “САП Україна”, 
03150, м. Київ,
вул. Димитрова, 5

Експертний висновок
№ 560
Дійсний
з 29.12.2014 до 29.12.2017
 

11.

Сервіси безпеки програмного комплексу антивірусного захисту “McAfeeCompleteEndpointProtectionEnterpriseSuite” виробництва компанії McAfeeInc., США

Забезпечення, в режимі реального часу, збору інформації про стан системи безпеки окремих персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв, або корпоративних обчислювальних мереж, а також надання функціоналу єдиного керування системою безпеки.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документіПрограмний комплекс “McAfee Complete Endpoint Protection Enterprise Suite”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем:КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Бакотек ЛТД”,
03062, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 4Б

Експертний висновок
№ 561
Дійсний
з 29.12.2014 до 29.12.2017
 

12.

Сервіси безпеки програмного комплексу антивірусного захисту “McAfeeEndpointProtectionSuite” виробництва компанії McAfeeInc., США

Забезпечення базового захисту в режимі реального часу та збору інформації про стан системи безпеки окремих персональних комп’ютерів або корпоративних обчислювальних мереж, а також надання функціоналу єдиного керування системою безпеки.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документіПрограмний комплекс “McAfee Endpoint Protection Suite”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем:КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Бакотек ЛТД”,
03062, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 4Б

Експертний висновок
№ 562
Дійсний
з 29.12.2014 до 29.12.2017

13.

Сервіси безпеки програмного комплексу антивірусного захисту “McAfeeCompleteEndpointProtectionAdvanced Suite” виробництва компанії McAfeeInc., США
 

Забезпечення в режимі реального часу збору інформації про стан системи безпеки окремих персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв, або корпоративних обчислювальних мереж, а також надання функціоналу єдиного керування системою безпеки.
Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі“Програмний комплекс “McAfee Endpoint Protection Advanced Suite”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем:КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем Г-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Бакотек ЛТД”,
03062, м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 4Б

Експертний висновок
№ 563
Дійсний
з 29.12.2014 до 29.12.2017

14.

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації «KasperskyInternetSecurity 15 для всіх пристроїв»

ТОВ «Лабораторія Касперського Україна», м. Київ, вул. Шолуденка, 3

Експертний висновок
№ 564
Дійсний
З 04.02.15 по 04.02.18
(дія експертного висновку зупинена)

15.

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації «KasperskyEndpointScurity 10для Windows»з системою централізованого керування захистом «KasperskyScurityCenter 10

ТОВ «Лабораторія Касперського Україна», м. Київ, вул. Шолуденка, 3

Експертний висновок
№ 565
Дійсний
З 04.02.15 по 04.02.18
(дія експертного висновку зупинена)

16.

Комплекс засобів захисту Web-ресурсів від несанкціонованого доступу “Тайфун-Web” версії 1.хх, виробництва ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”

Призначений для захисту інформаційних ресурсів, оброблювальних у розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах, побудованих за клієнт-серверною архітектурою з використанням Web-технологій, у яких для взаємодії між серверними та клієнтськими застосуваннями використовується протокол НТТР
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекс засобів захисту Web-ресурсів від несанкціонованого доступу “Тайфун-Web”. Версія 1. Технічне завдання UA.21541987.00019-01 90 01”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-2, ЦА-1, ЦВ-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-2,з рівнем гарантії Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”
03151, м. Київ, просп.Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 566
Дійсний
з 27.02.2015 до 27.02.2018

17.

Комплекс засобів захисту системи управління порталом „Портал Менеджер 1.0” виробництва ТОВ „Софтлайн-ІТ”

Система „Портал Менеджер1.0”призначена для автоматизації процесів керування змістом, зовнішнім виглядом та сервісами Web-порталу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекс засобів захисту системи управління порталом „Портал Менеджер1.0”. Технічне завдання”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ „Айкюжн”,
03142, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35/37

Експертний висновок
№ 567
Дійсний
з 27.02.2015 до 27.02.2018

18.

Засіб технічного захисту інформації “Вимірювально-обчислювальний комплекс “Ореол-2” версія 2.Х

Призначений для вимірювань рівнів акустичних та віброакустичних текстових сигналів та шумів і обчислення співвідношень сигнал/шум для оцінювання захищеності мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності від витоку акустичних та/або віброакустичним каналами.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Засіб технічного захисту інформації “Вимірювально-обчислювальний комплекс “Ореол-2” версія 2.Х. Технічні вимоги. МВИР.468166.002 ТВ”.

ПАТ “МАРС”
01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 101
тел. 289-46-06,
289-32-29,
т/ф 287-51-05

Експертний висновок
№ 568
Дійсний
з 27.03.2015 до 27.03.2018
виданий на партію засобів
(зав. №№ 2106÷2135)

19.

Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів “BitdefenderSecurityforEndpoints” версії 5.х (для платформи віртуалізації MicrosoftHyper-V) виробництва компанії BitdefenderSRL, Румунія

Призначений для забезпечення захисту інформаційних ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) від шкідливих програм та атак з боку глобальних телекомунікаційних мереж в режимі реального часу, збору та відображення інформації про стан дотримання політики безпеки, прийнятої в ІТС, а також забезпечення централізованого управління політикою безпеки в ІТС
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів “BitdefenderSecurityforEndpoints” (для платформи віртуалізації MicrosoftHyper-V). Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1 ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Софтіко”,
04112, м. Київ,
вул. О. Теліги, 1А

Експертний висновок
№ 569
Дійсний
з 27.03.2015 до 27.03.2018

20.

Комп’ютерна програма (система управління підприємством) „ІТ-Предприятие” („ІТ-Enterprise”) виробництва ТОВ НВП „Інформаційні технології”, Україна

Призначена для управління бізнес-процесами підприємства шляхом обліку його виробничої, фінансової та господарської діяльності. Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Комп’ютерна програма (Система управління підприємством) „ІТ-Предприятие” („ІТ-Enterprise”). Технічні вимоги до комплексу засобів захисту”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, ДЗ-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ НВП „Інформаційні технології”,
м. Київ,
вул. Є. Чавдар, 5,
оф. 212

Експертний висновок
№ 570
Дійсний
з 27.03.2015 до 27.03.2018

21.

Фільтр електричний мережний ФЕМ 3-16

Призначений для захисту інформації від витоку колами електроживлення, а також фільтрації електричних завад мережі електроживлення, що можуть привести до порушення цілісності інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Фільтри електричні мережні ФЕМ 25 та ФЕМ 3-16. Технічні вимоги”.

ТОВ “Інстрім КТ”
03680, м. Київ,
вул. Смольна, 9

Експертний висновок
№ 572
Дійсний
з 25.05.2015 до 25.05.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 001÷050)

22.

Фільтр електричний мережний ФЕМ 25

Призначений для захисту інформації від витоку колами електроживлення, а також фільтрації електричних завад мережі електроживлення, що можуть привести до порушення цілісності інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Фільтри електричні мережні ФЕМ 25 та ФЕМ 3-16. Технічні вимоги”.

ТОВ “Інстрім КТ”
03680, м. Київ,
вул. Смольна, 9

Експертний висновок
№ 573
Дійсний
з 25.05.2015 до 25.05.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 001÷050)

23.

Комплекс засобів захисту радіотерміналу моделі МВD-R100H з програмним забезпеченням версії 7.8 систем стільникового зв’язкуGSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata

Призначений для забезпечення доступу до мережі передавання даних оператора стільникового зв’язку за допомогою інтерфейсів Ethernet 10/100/1000Base-Tта Wi-Fi (протоколиIP,TCP,UDP, без реалізації функцій міжмережевої взаємодії).
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata моделі МВD-R100H. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Радіоконнект”
03126, м. Київ,
вул. Академіка
Білецького, 34

Експертний висновок
№ 576
Дійсний
з 25.05.2015 до 25.05.2018

24.

Засоби ТЗІ "Адаптери зашумлення ліній комунікацій "Топаз-АЗЛ":
центральний розподільчий блок "топаз ЦРБ",
адаптер зашумлення ліній мережі Інтернет "Топаз АЗЛ-1" (4 звиті пари),
адаптер зашумлення ліній живлення 220В "Топаз АЗЛ-С",
адаптер зашумлення ліній цифрової АТС "Топаз АЗЛ-Ц",
адаптер зашумлення ліній аналогової АТС "Топаз АЗЛ-А",
адаптер зашумлення ліній трансляції телевізійного сигналу (кабельне телебачення) "Топаз АЗЛ-ТВ"
 ТУ У 26.4‑37698420‑004:2014 

Адаптери є пристроями введення сигналу від генераторів шумових сигналів у лінії комунікацій і входять до системи активного зашумлення. Адаптери водять шумовий сигнал з метою придушення «небезпечного сигналу», який створюється у кінцевих пристроях за рахунок акустоелектричного перетворення (мікрофонний ефект)
Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Адаптери зашумлення ліній комунікацій "ТОПАЗ АЗЛ". Технічні умови"

ТОВ «НВФ «Топаз»
м. Миколаїв,
пр.-т. Миру, 27А, кв.21

Експертний висновок
№ 578
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 001-15 – 500-15)

25.

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/1" виробництва ПП "РІАС",
 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»
м. Київ,
просп. Оболонський, 22Б,
к.56

Експертний висновок
№ 579
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 10300-10599)
 

26.

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми "Olimpus.Net"

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Компютерна програма "Olimpus.Net" Технічні вимоги до комплексу засобів захисту сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, HИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-1, НА-2з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ «НВП «Медирент», м. Київ, вул.. Каземира Малевича, 86 б

Експертний висновок
№ 580
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018

27.

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/6" виробництва ПП "РІАС",
 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»
м. Київ,
просп. Оболонський, 22Б,
к.56

Експертний висновок
№ 582
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 10600-10899)
 
 

28.

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/10" виробництва ПП "РІАС"
 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефоннихмереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»
м. Київ,
просп. Оболонський, 22Б,
к.56

Експертний висновок
№ 583
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 10900-11199)

29.

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/20" виробництва ПП "РІАС"
 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»
м. Київ,
просп. Оболонський, 22Б,
к.56

Експертний висновок
№ 584
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018
виданий на партію виробів
(зав. №№ 12000-12299)

30.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server версії 4.5.Х (EMSEx) виробництва компанії "ESET", Словаччина

Реалізує набір функцій безпеки, включаючи:
-протидія шкідливому та шпигунському ПЗ;
-антиспам;
-віддалене адміністрування;
-журналювання та статистика;
-режим карантин.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server версії 4.5.X (EMSEx) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"
м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 585
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018

31.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.0.Х (EFSW) виробництва компанії "ESET", Словаччина

Призначений для забезпечення захисту від вірусів та шпигунських програм.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.0.X (EFSW) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"
м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 586
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018

32.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESETEndpointAntivirus 6.0.Х для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESETRemoteAdministrator версії 6.0.Х (EEA) виробництва компанії "ESET", Словаччина
 

ESETEndpointAntivirus 6.0.Х (ЕЕА) це ПЗ, складовими якого є: антивірус, антишпигун та модуль взаємодії з ESETRemoteAdministrator (ЕRА). EEA забезпечує комплексний захист комп’ютера від вірусних, троянських, шпигунських програм, а також черв’яків, руткітів, фішинг-атак та інших Інтенет-загроз.
ESETRemoteAdministrator версії 6.0.Х призначений для віддаленої інсталяції та централізованого адміністрування продуктів ЕRА у локальній та глобальній мережі.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESETEndpointAntivirus 6.0.X для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESETRemoteAdministrator версії 6.0.X (EEA) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"
м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 587
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018

33.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESETEndpointSecurity 6.0.Х для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESETRemoteAdministrator версії 6.0.Х (EES) виробництва компанії "ESET", Словаччина

ESETEndpointSecurity 6.0.Х (ЕЕS) це ПЗ, складовими якого є: антивірус, антишпигун та модуль взаємодії з ESETRemoteAdministrator (ЕRА). ЕЕS забезпечує комплексний захист комп’ютера від вірусних, троянських, шпигунських програм, а також черв’яків, руткітів, фішинг-атак та інших Інтенет-загроз.
ESETRemoteAdministrator версії 6.0.Х призначений для ефективної віддаленої інсталяції та централізованого адміністрування продуктів ЕRА у локальній та глобальній мережі.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESETEndpointSecurity 6.0.X для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESETRemoteAdministrator версії 6.0.X (EES) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"
м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 588
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018

34.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESETNOD32 Antivirus Бізнес-версія для LinuxDesktop версії 4.0.Х (ENAL) виробництва компанії "ESET", Словаччина

Призначений для надання набору функцій безпеки:протидія шкідливому та шпигунському ПО;автоматична перевірка та управління змінними носіями;журналювання та статистика;віддалене управління.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET NOD32 Antivirus Бізнес-версія для Linux Desktop версії 4.0.X (ENAL BE) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"
м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 589
Дійсний з 22.07.2015
до 22.07.2018

35.

Компекс засобів захисту захищеного програмного комплексу“1С-Бітрікс24” версії 15.х.

 

ТОВ “1С-Бітрікс24”, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41,

Експертний висновок
№ 590
Дійсний з 26.08.2015
до 26.08.2018
(дія експертного висновку зупинена).

36.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на базі операційної системи OpenBSD, шифр “BBOS™” виробництва ТОВ “АТМНІС”, Україна

Забезпечення програмними засобами захисту інформації, що обробляється на серверах та/або робочих станціях, які входять до складу автоматизованих систем класів 2 та 3 від несанкціонованого доступу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на базі операційної системи OpenBSD, шифр “BBOS”. Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КД-2. КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦВ-1, ЦД-1, ЦО-1, ДС-2, ДЗ-2, ДВ-2, ДР-2, НР-2, НИ-2, НО-1, НК-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1,з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-1, НВ-1 механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка є власністю держави та/або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

ТОВ "АТМНІС",
м. Київ,
вул. Антонова, 5-Б, оф.24

Експертний висновок
№ 593
Дійсний 25.09.2015
до 25.09.2018

37.

Комплекс засобів захисту від несанкціонованого доступу автоматизованої медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД”, версії 5 виробництва ПрАТ “Макрохім”

Призначений для комплексної автоматизації роботи лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) та дозволяє виконувати наступні задачі:
–підтримка лікувально-діагностічних заходів;
–забезпечення інформаційної підтримки роботи медичних працівників ЛПЗ;
–нформаційна підтримка оцінки ефективності лікувального процесу;
–виконання завдань адміністративно-господарського та фінансового характеру.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу автоматизованої медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД”. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1 ЦВ-1, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1, НА-1,з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “АЛТ Україна Лтд.”,
01133, м. Київ,
вул. Командарма
Каменєва, 4-А

Експертний висновок
№ 594
Дійсний з 25.09.2015
до 25.09.2018
 

38.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу “Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet” версії 1.х виробництва ТОВ “Інтекресі Бейз”, Україна

Організація корпоративних систем електронного документообігута управління бізнес-процесами.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet”. Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1,НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2, НП-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Інтекресі Бейз”,
м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 595
Дійсний з 10.11.2015
 до 10.11.2018

39.

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Antivirus 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X виробництва компанії “ESET”, Словаччина

Захист автоматизованих робочих місць та серверів від вірусів, руткітів, троянських програм, шпигунського та рекламного ПЗ, хакерських утиліт в комп’ютерних мережах.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Antivirus 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,
04112, м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 596
Дійсний з 10.11.2015
 до 10.11.2018

40.

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Security 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X виробництва компанії “ESET”, Словаччина

Захист робочих станцій та серверів від проникнень вірусів, руткітів, троянських програм, шпигунського та рекламного ПЗ, хакерських утиліт з будь-яких зовнішніх джерел в комп’ютерні мережі.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESETEndpointSecurity 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESETRemoteAdministrator версії 5.0.X. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1,з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,
04112, м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 597
Дійсний з 10.11.2015
 до 10.11.2018

41.

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х виробництва компанії “ESET”, Словаччина

Захист від вірусів, троянів, руткітів, шпигунського та рекламного ПЗ, а також інших небажаних програмних продуктів.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,
04112, м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 598
Дійсний з 10.11.2015
 до 10.11.2018

42.

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Gateway Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х виробництва компанії “ESET”, Словаччина

Захист шлюзів та комп’ютерів мережі, підключеної до цих шлюзів від вірусів, троянів, руткітів, шпигунського та рекламного ПЗ, а також інших небажаних програмних продуктів.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESETGatewaySecurity для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,
04112, м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 599
Дійсний з 10.11.2015
до 10.11.2018

43.

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Mail Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х виробництва компанії "ESET", Словаччина

Захист поштових серверів від вірусів, троянів, руткітів, шпигунського та рекламного ПЗ, а також інших небажаних програмних продуктів.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET Mail Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,
04112, м. Київ,
вул. Сікорського, 8,
офіс 6

Експертний висновок
№ 600
Дійсний з 10.11.2015
 до 10.11.2018

44.

Засіб активного захисту автоматизованих систем"DELTA-7" виробництваТОВ "ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ", Україна

Використання на об’єктах інформаційної діяльності з метою захисту інформації з обмеженим доступом від витоку за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наведень.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засіб активного захисту автоматизованих систем "DELTA-7". Технічні вимоги".

ТОВ “ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ”,
03049, м. Київ,
вул. О. Шовкуненка, 4

Експертний висновок
№ 601
Дійсний з 10.11.2015
до 10.11.2018
виданий на партію продукції
(зав. №№ 1001÷1300)

45.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Symantec Endpoint Protection 12.Х, виробництва компанії "Symantec", США

Захист комп’ютерів і серверів у комп’ютерній мережі від шкідливого програмного забезпечення, мережевих загроз.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації Symantec Endpoint Protection. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем:КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "МОНТ УА",
04073, м. Київ,
вул. Сирецька, 5, корпус № 3

Експертний висновок
№ 602
Дійсний з 17.12.2015
до 17.12.2018

46.

Механізми захисту інформації програмного виробу "Захищений термінал" версії 1.Х комплексу захищених мобільних переговорів "SecurePhone", Україна

Програмний комплекс, призначений для забезпечення криптографічно захищених переговорів між абонентами мереж рухомого радіозв’язку (мобільного зв’язку), захисту інформаційних об’єктів та налаштувань, що зберігаються в терміналах абонентів, від несанкціонованого доступу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний виріб "Захищений термінал" програмного комплексу захищених мобільних переговорів "SecurePhone". Часткове технічне завдання. Вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу. UА.01043342.00001-01 90 02", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Доля і Ко. ЛТД",
01196, м. Київ,
пл. Л. Українки, 1

Експертний висновок
№ 604
Дійсний з 30.12.2015
до 30.12.2018
 

47.

Система захисту інформації ЛОЗАтм-2 версії 4.Х.Y, виробництва ТОВ "Науково-дослідний інститут "Автопром", Україна

Призначена для використання в складі комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу 2 та 3, як комплекс засобів захисту об’єктів файлової системи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Система захисту інформації ЛОЗАтм-2, версія 4.Х.Y. Технічне завдання. Редакція 1", сукупність яких визначається функціональним профілем:
КА-3, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації "Підвищена безпека";
КА-2, КД-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-2/НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації "Стандартна безпека" з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Науково-дослідний інститут "Автопром",
03150, м. Київ,
вул. Тверська, 6

Експертний висновок
№ 605
Дійсний з 30.12.2015
до 30.12.2018

48.

Комплекс засобів захисту програмної системи корпоративної електронної пошти "FossDocMail" версії 6.х виробництва ТОВ "ФОСС-Он-Лайн", Україна

Призначений для організації корпоративних систем обміну електронними поштовими повідомленнями.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмна система корпоративної електронної пошти "FossDocMail". Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1,НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-1, НП-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "ФОСС-Он-Лайн",
м. Харків,
вул. Дарвіна, 20

Експертний висновок
№ 606
Дійсний з 30.12.2015
 до 30.12.2018

49.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. Web Security Space версії 10.00.х

ТОВ “Центр технічної підтримки“Доктор Веб”, м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок
№ 608
Дійсний з 30.12.2015
 до 30.12.2018
(дія експертного висновку зупинена).

50.

Комплекс засобів захисту програмного забезпеченняантивірусного захисту інформації Dr. WebDesktopSecuritySuite версії 10.00.хз системою централізованого антівірусного захисту «Dr. WebEnterpriseSecuritySuiteверсії 10.00.х»

ТОВ “Центр технічної підтримки“Доктор Веб”, м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок
№ 609
Дійсний з 30.12.2015
 до 30.12.2018
(дія експертного висновку зупинена).

51.

Комплекс засобів захисту програмного забезпеченняантивірусного захисту інформації Dr. WebGatewaySecuritySuiteверсії 6.00.х для інтернет-шлюзів Unix з системоюцентралізованого антивірусного захистуDr. Web Enterprise Security Suite” версії 10.00.х.

ТОВ “Центр технічної підтримки“Доктор Веб”, м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок
№ 610
Дійсний з 30.12.2015
 до 30.12.2018
(дія експертного висновку зупинена).

52.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. WebServerSecuritySuite версії 10.00.х для Windows та версії 6.00.х для Unix з системою централізованого антивірусного захисту “Dr. WebEnterpriseSecuritySuite” версії 10.00.х.

ТОВ “Центр технічної підтримки“Доктор Веб”, м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок
№ 611
Дійсний з 30.12.2015
 до 30.12.2018
(дія експертного висновку зупинена).

53.

Комплекс засобів захисту програмного забезпеченняантивірусного захисту інформації Dr. WebMailSecuritySuite версії 10.00.х для MicrosoftExchangeServer та версії 6.00.х для операційних систем Unix з системою централізованого антивірусного захисту “Dr. WebEnterpriseSecuritySuite” версії 10.00.х

ТОВ “Центр технічної підтримки“Доктор Веб”, м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок
№ 612
Дійсний з 30.12.2015
 до 30.12.2018
(дія експертного висновку зупинена).

54.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу "ІС-ПРО" версії 7.Х виробництва
ТОВ "Інтелект - сервіс"

Призначений для автоматизації завдань обліку, планування та управління на підприємствах, а також вирішення персональних завдань та захисту інформації, яка обробляється та зберігається в ньому.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищений програмний комплекс "ІС-ПРО". Технічне завдання", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Інтелект - сервіс",
04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 102

Експертний висновок
№ 619
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019

55.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу програмного комплексу "Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду "АІСФ/PAIS" версії 1.х
виробництва ТОВ "Інститут розробки інформаційних систем"

Функціональним призначенням є накопичення, обробка та аналіз інформації щодо випадків побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, на основі впровадження моніторингу за станом безпеки та ефективності лікарських засобів і організації автоматизованого виконання основних процедур цього процесу та захисту інформації, яка обробляється та зберігається в ньому.
Експлуатаційним призначенням є застосування в рамках професійної діяльності установ України, які задіяні у виконанні завдань нагляду за станом безпеки та ефективності лікарських засобів.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Створення програмного комплексу "Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду". Вимоги до комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу. Часткове технічне завдання. 39682689.020-ЧТЗ", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Інститут розробки інформаційних систем", м. Київ,
вул. Перемоги, 29

Експертний висновок
№ 620
Дійсний з 05.02.2016 до 05.02.2019

56.

Місце захищене автоматизоване робоче "ЗАРМ Моно-1" виробництва ДержНДІ Спецзв’язку
ТУ У 26.2-34732331-003:2014

Призначений для обробки інформації зі ступенем обмеження доступу не вище «Цілком таємно» при експлуатації на стаціонарних та рухомих об’єктах інформаційної діяльності І-ІІІ категорій.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Місця захищені автоматизовані робочі "ЗАРМ Моно-1" та його модифікацію "ЗАРМ МОНО М". Технічні умови. ТУ У 26.2-34732331-003:2014".

ДержНДІ Спецзв’язку,
03142, м. Київ,
вул. Залізняка, 6

Експертний висновок
№ 621
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на виріб
(зав. № 2009-10)
 

57.

Місце захищене автоматизоване робоче "ЗАРМ Моно М"
виробництва ДержНДІ Спецзв’язку
 ТУ У 26.2-347323331-003:2014

Призначений для обробки інформації зі ступенем обмеження доступу не вище «Цілком таємно» при експлуатації на стаціонарних та рухомих об’єктах інформаційної діяльності І-ІІІ категорій.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Місця захищені автоматизовані робочі "ЗАРМ Моно-1" та його модифікацію "ЗАРМ МОНО М". Технічні умови. ТУ У 26.2-347323331-003:2014".

ДержНДІ Спецзв’язку,
03142, м. Київ,
вул. Залізняка, 6

Експертний висновок
№ 622
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на виріб
(зав. № 2009-01)
 

58.

Прилади високочастотного шуму мобільні "РІАС-1М" виробництва ПП "РІАС"
 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 2 ГГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 623
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 30000÷32999)

59.

Прилади високочастотного шуму стаціонарні "РІАС-1С"виробництва ПП "РІАС"
 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 2 ГГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 624
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 33000÷33999)

60.

Прилади високочастотного шуму комп’ютерні "РІАС-1К"
виробництва ПП "РІАС"
 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 2 ГГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 625
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 34000÷34299)

61.

Генератори акустичного шуму стаціонарні "РІАС-2ГС"виробництва ПП "РІАС" 
ТУ У 33.2-33694400-001:2006 

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними та віброакустичними каналами шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в діапазоні частот від 180 Гцдо 5,6 кГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 626
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 34300÷37299)

62.

Генератори акустичного шуму мобільні "РІАС-2ГМ" виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006
 

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними та віброакустичними каналами шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 627
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 37300÷37499)

63.

Антени рамкові жорсткі
"РІАС-1АЖ"виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006
 

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 30 МГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 628
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 37500÷37999)

64.

Вібровипромінювачі
п’єзоелектричні "РІАС-2ВП"
виробництва ПП "РІАС"
 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку віброакустичними каналами в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 629
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 38000÷45999)

65.

Випромінювачі
акустичні "РІАС-2ВА"
виробництва ПП "РІАС"
ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними каналами в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 630
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 46000÷46999)
 

66.

Трансформатори розділовіз екранованою обмоткою 
"РІАС-4ТР/1А" 
виробництва ПП "РІАС"
ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 631
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 47000÷47499)

67.

Трансформатори розділовіз екранованою обмоткою"РІАС-4ТР/2"виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 632
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 47500÷47899)

68.

Трансформатори розділовіз екранованою обмоткою"РІАС-4ТР/5" виробництва ПП "РІАС"
ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 633
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 47900÷47999)
 

69.

Трансформатори розділові
з екранованою обмоткою"РІАС-4ТР/10"виробництва ПП "РІАС" 
ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 634
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 48000÷48029)

70.

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою"РІАС-4ТР/15"виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 635
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 48030÷48059)

71.

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою"РІАС-4ТР/20"виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 636
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 48060÷48079)

72.

Прилади захисту інформації в мережі електроживлення"РІАС-4ЗМ/1"виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки та створення активної шумової завад зі спектром, аналогічним спектру наведеного сигналу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 637
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 48080÷48379)

73.

Прилади захисту інформації в мережі електроживлення "РІАС-4ЗМ/2" виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки та створення активної шумової завад зі спектром, аналогічним спектру наведеного сигналу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 638
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 48380÷48729)

74.

Генератори шумоподібного сигналу в мовному частотному діапазоні в режимі очікування виклику телефонного апарату в лініях аналогового телефонного зв’язку "РІАС-4ША" виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує активне приховування сигналів паразитного акустоелектричного перетворення в мовному частотному діапазоні в режимі очікування виклику телефонного апарату.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 639
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 48730÷49529)

75.

Пристрої керування засобами–засіб технічного захисту інформації "РІАС-4КЗ" виробництва ПП "РІАС"ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує проведення підготовчих технічних заходів, що включають в себе тимчасове відключення ліній міського, відомчого, диспетчерського зв’язку, радіотрансляційної мережі, вторинних електрогодинників, датчиків пожежної та охоронної сигналізації, мережі електроживлення і підключення засобів технічного захисту інформації на період циркулювання інформації з обмеженим доступом.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",
02660, м. Київ,
вул. Колекторна, 30

Експертний висновок
№ 640
Дійсний з 05.02.2016 до 05.02.2019
виданий на партію продукції 
(зав. №№ 49530÷49729)

76.

Механізми захисту інформації цифрових гібридних ІР-АТС Panasonic моделей KX-NS500UC, KX-NS1000UC, KX-NSX1000RU, KX-NSX2000RU виробництва компанії "PanasonicSystemNetworksVietnamCo., Ltd"

Призначені для захисту конфігураційних файлів систем комутації та управління цифрових установчо-виробничих ІР-АТС, які містять дані про параметри налаштувань, користувачів, реєстраційні події, контактну інформацію, обмін повідомленнями між абонентами, транзитну абонентську інформацію під час встановлення і забезпечення телефонного зв’язку для абонентів IP-телефонії, надання послуг голосової пошти, пере адресації викликів та інших послуг.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Цифрові гібридні ІР-АТС KX-NS500UC, KX-NS1000UC, KX-NSX1000RU, KX-NSX2000RU. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1,ДВ-1, НР-2, HИ-2, НО-2, НК-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Панасонік Україна ЛТД",
03022, м. Київ,
пров. Охтирський,
буд. 7, корпус 3, оф. 3-201

Експертний висновок
№ 641
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019

77.

Механізми захисту інформації програмного забезпечення Skype forBusinessServer 2015
виробництва Microsoft Corporation, США

Забезпечує у захищеному режимі спілкування користувачів організацій в корпоративних мережах, використовуючи різні види комунікацій: передачі миттєвих повідомлень, спільну роботу користувачів з програмами та документами, створення відео, аудіо та вебконференцій.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмне забезпечення Skype for Business Server 2015. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, ЦД-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно зНД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Майкрософт Україна",
01032, м. Київ,
вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 642
Дійсний з 05.02.2016
до 05.02.2019

78.

Комплекс засобів захисту інформації в локальних обчислювальних мережах від несанкціонованого доступу "Гриф-Мережа" версії 3, виробництва ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій"

Призначений для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом: конфіденційної інформації, вимоги щодо захисту якої встановлені законодавством, в тому числі конфіденційної інформації про фізичну особу, службової інформації, створеної в органах владних повноважень, та інформації, яка становить державну таємниці, оброблюваної в АС, побудованих на базі ЛОМ, від загроз порушення цілісності, конфіденційності та доступності, при реалізації політики адміністративного керування доступом до інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації, у тому числі вимогам НД ТЗІ 2.5-008-2002, в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту інформації в локальних обчислювальних мережах від несанкціонованого доступу "Гриф-Мережа" версія 3. Технічне завдання UA.21541987.00019 - 01 90 01", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності:
– у базовій конфігурації: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1,ДВ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2;
– у конфігурації для умов із підвищеними вимогами щодо забезпечення спостережності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-5, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2з рівнем Г-4 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 та може використовуватися для захисту інформації з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованих системах класу „2”.

ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій",
03151, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 643
Дійсний з 02.03.2016
до 02.03.2019

79.

Комплекс засобів захисту "Системи криптографічнозахищеного мобільногозв'язку" версії 1.ХХ виробництва ТОВ "Спеціальні Інтегральні Системи"

Призначений для організації захищеного обміну аудіоданими та текстовими повідомленнями між абонентами корпоративних мереж мобільного зв’язку.
Система криптографічно захищеного мобільного зв'язку версії1.ХХ може бути використана з метою створення захищених корпоративних мереж мобільного зв'язку фізичних або юридичних осіб будь-якої форми власності, у тому числі суб'єктів владних повноважень.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документах "Система криптографічно захищеного мобільного зв'язку. Версія 1.01. Комплекс засобів захисту. Технічне завдання. UA.36507717.00002‑01 90 01" та "Комплекс засобів захисту "Системи криптографічно захищеного мобільного зв'язку" версії1.01. Технічні вимоги за критеріями захищеності інформації від несанкціонованого доступу", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, з рівнем гарантій Г-4 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Спеціальні Інтегральні Системи",
м. Київ,
вул. Вікентія Хвойки,
18/14

Експертний висновок
№ 644
Дійсний з 05.02.2016
 до 05.02.2019
 

80.

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSL" виробництва ТОВ "Науково-впроваджувальна фірма "Криптон", Україна ТУ У 32.2-19136506-010:2014

Призначений для автоматизованого пошуку, виявлення, ідентифікації та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмоведучих конструкціях, при дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінки ефективності технічного захисту інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSL", "Гармоніка - FSН". Технічні умови".

ТОВ "НВФ "Криптон",
02660, м. Київ,
вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок
№ 645
Дійсний з 22.03.2016
 до 22.03.2019
виданий на партію
виробів
(зав.№№ 16010005÷16010009)

81.

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSН" виробництва ТОВ "Науково-впроваджувальна фірма "Криптон", УкраїнаТУ У 32.2-19136506-010:2014

Призначений для автоматизованого пошуку, виявлення, ідентифікації та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмоведучих конструкціях, при дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінки ефективності технічного захисту інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSL", "Гармоніка - FSН". Технічні умови".

ТОВ "НВФ "Криптон",
02660, м. Київ,
вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок
№ 646
Дійсний з 22.03.2016
до 22.03.2019
виданий на партію
виробів
(зав.№№ 16010010÷16010014)

82.

Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал, партія виробів

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищене автоматизоване робоче місце "Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал". Технічні вимоги.

ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП», м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок
№ 647
Дійсний з 22.03.2016
 до 22.03.2019,
виданий на партію
виробів (зав. №№ 27-188)

83.

Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищене автоматизоване робоче місце "Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал". Технічні вимоги.

ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП», м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок
№ 648
Дійсний з 22.03.2016
 до 22.03.2019,
виданий на партію
виробів (зав. №№ 16-97

84.

Вироби "Прилад віброакустичного захисту інформації "ОЦЗІ-ВА":
генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1;
генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1М;
генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2;
генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2М;
вібровипромінювач "ОЦЗІ-ВА/В",
ТУ У 73.1-31310763-001-2003

Призначені для генерації шумового сигналу для захисту мовної інформації від витоку віброакустичними (акустичними) каналами за допомогою вібраційного (акустичного) зашумлення, а також від витоку акустоелектричними каналами через двопровідні лінії електричного живлення 50Гц 220В за допомогою електричного зашумлення мережі живлення.
Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Прилад віброакустичного захисту інформації "ОЦЗІ-ВА". Технічні умови ТУ У 73.1-31310763-001-2003".

ТОВ "ОЦЗІ",
04060, м. Київ,
вул. М. Берлінського, 9,
оф. 1

Експертний висновок
№ 649
Дійсний з 22.03.2016
 до 22.03.2019
виданий на партію
виробів:
"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1
(зав.№№ 02050150÷02050189)
"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1М
(зав.№№ 02050190÷02050229)
"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2
(зав.№№ 02050230÷02050259)
"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2М
(зав.№№ 02050260÷02050289)
"ОЦЗІ-ВА/В"
виданий на партію
виробів(зав.№№ 7200÷8399)

85.

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової автоматичної телефонної станції Alcatel-LucentOmniPCXEnterpriseRelease 11.x виробництва компанії "Alcatel-LucentEnterprise", Франція

Призначена для захисту інформаційних ресурсів цифрової автоматичної телефонної станції.
Відповідає із рівнем довіри Е-3 вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у паспорті на систему технічного захисту інформації цифрової АТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 11.x

ТОВ "Алкатель-Лусент Ентерпрайс Україна",
03138, м. Київ,
вул. Смольна, 9-б

Експертний висновок
№ 650
Дійсний з 22.03.2016
до 22.03.2019
 

86.

Міжмережеві екрани захисту електронної пошти серії FortiMail моделей FML-60D, FML-200D, FML-400С, FML-1000D, FML-3000D та FML-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiMail
версії 5.х

Призначені для моніторингу поштових повідомлень з метою протидії атакам, що поширюються за допомогою поштового трафіку та розповсюдження спаму.
Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Міжмережеві екрани захисту електронної пошти серії "FortiMail" (моделі FML-60D, FML-200D, FML-400С, FML-1000D, FML-3000D, FML-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiMail версії 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-4, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Мук-Експрес",
03151, м. Київ,
вул. Донецька, 16/2

Експертний висновок
№ 652
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

87.

Міжмережеві екрани для WEB та XML-додатків FortiWeb моделей FWB-100D, FWB-400С, FWB-1000D, FWB-3000Е, FWB-4000Е, FWB-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiWebверсії 5.х виробництва компанії "Fortinet", Inc., США

Призначені для захисту, балансування та прискорення роботи Web-додатків, баз даних та обміну інформацією між ними.
Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Міжмережеві екрани для WEB та XML-додатків "FortiWeb" (моделі FWB-100D, FWB-400С, FWB-1000D, FWB-3000Е, FWB-4000Е, FWB-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiWeb версії 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Мук-Експрес",
03151, м. Київ,
вул. Донецька, 16/2

Експертний висновок
№ 653
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

88.

Маршрутизатори CiscoISRcерії 2900 (моделі Cisco 2901,Cisco 2911, Cisco 2921, Cisco 2951) під керуванням операційної системи CiscoIOS 15.х виробництва компанії "CiscoSystems", США

Призначені для створення корпоративної системи уніфікованих комунікацій в рамках єдиної платформи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Маршрутизатори Cisco ISR 2901, Cisco ISR 2911, Cisco ISR 2921, Cisco ISR 2951 під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво "Сіско
Сістемс Менеджмент Б.В.",
03038, м. Київ,
вул. Миколи Грінченка,
4-В

Експертний висновок
№ 654
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

89.

Маршрутизатори CiscoISRcерії 3900 (моделі Cisco 3901,Cisco 3911, Cisco 3921, Cisco 3951) під керуванням операційної системи CiscoIOS 15.х виробництва компанії "CiscoSystems", США

Призначені для створення корпоративної системи уніфікованих комунікацій в рамках єдиної платформи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Маршрутизатори Cisco ISR 3901, Cisco ISR 3911, Cisco ISR 3921, Cisco ISR 3951 під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво "Сіско Сістемс Менеджмент Б.В.",
03038, м. Київ,
вул. Миколи Грінченка,
4-В

Експертний висновок
№ 655
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

90.

Комутатори CiscoCatalyst серії WS-C4500 у складі шасі WS-C4503-E, WS-C4506-E, WS-C4507R+E, WS-C4510R+E та модулів керування WS-Х4013+, WS-Х4013+TS,WS-Х4013+10GЕ, WS-Х4515, WS-Х4516, WS-Х4516-10GЕ, WS-Х45-SUP6-Е, WS-Х45-SUP6L-Е під управлінням операційної системи CiscoIOS 15.х виробництва компанії "CiscoSystems", США

Призначені для забезпечення підключень та взаємодії різних сегментів корпоративної мережі з метою обміну інформацією між мережевими пристроями в рамках єдиної платформи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комутатори CiscoCatalystWS-C4500 під керуванням операційної системи CiscoIOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво "Сіско
Сістемс Менеджмент Б.В.",
03038, м. Київ,
вул. Миколи Грінченка,
4-В

Експертний висновок
№ 656
Дійсний з 28.04.2016
 до 28.04.2019
 

91.

Комплекс Cisco UCS у складі серверів: В22, В200, В230, В250, В260, В420, В440, В460 та С22, С24, С220, С240, С260, С420, С460, С3160, С3260 та М142, М1414, М2814; шассі: 5108, М4308; комутаторів доступу: 6120ХР/6140ХР, 6248UP/6296UP, 6324/6332/6332-16UP; модулів вводу-виводу: 2104ХР, 2204ХР, 2208ХР, 2304 та системи керування (UCS Manager) версій 1.х, 2.х, 3.х виробництва компанії "Cisco Systems", США

Призначений для уніфікації обчислювальних та мережевих ресурсів, систем зберігання даних та засобів віртуалізації в рамках єдиної платформи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс Cisco UCS у складі: серверів (В22, В200, В230, B250, В260, В420, B440, В460; С22, С24, C200, С220, С240, С260, С420, С460, C3160, C3260 та M142, M1414, M2814), шасі (5108; M4308), комутаторів доступу (6120ХР, 6140ХР; 6248UP, 6296UP; 6324, 6332, 6332-16UP), модулів вводу-виводу (2104ХР; 2204ХР, 2208ХР; 2304) та системи керування (UCS Manager) версій 1.х, 2.х, 3.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво "Сіско
Сістемс Менеджмент Б.В.",
03038, м. Київ,
вул. Миколи Грінченка,
4-В

Експертний висновок
№ 657
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019
 

92.

Система керування базами даних "OracleDatabase 12с EnterpriseEdition" виробництва компанії "Oracle", США

Призначена для зберігання і обробки інформації в базах даних.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle Database 12с Enterprise Edition. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КА-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦО-2, ДР-1, ДС-3, ДЗ-1, ДВ-3, НР-5, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НВ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво
"Оракл Недерланд Б.В.",
м. Київ,
вул. Мечникова, 2

Експертний висновок
№ 658
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

93.

Комплекс засобів захисту операційної системи MicrosoftWindows 10 Professional виробництва компанії MicrosoftCorporation, США

Призначений для використання в невеликих організаціях та сфері малого бізнесу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 10 Professional. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Майкрософт Україна",
01032, м. Київ,
вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 660
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

94.

Комплекс засобів захисту операційної системи MicrosoftWindows 10 Enterprise виробництва компанії MicrosoftCorporation, США

Призначена для використання в великих підприємствах та організаціях.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 10 Enterprise. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Використання в послугах безпеки КВ-1, ЦВ-1 та НВ-1 механізмів криптографічних перетворень можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації, що відповідають ступеню обмеження доступу до інформації, що обробляється.

ТОВ "Майкрософт Україна",
01032, м. Київ,
вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 661
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

95.

Комплекс засобів захисту програмного продукту MicrosoftOffice 365 ProfessionalPlus виробництва компанії MicrosoftCorporation, США

Забезпечує можливість роботи з документами в інтерфейсі додатків Office (з можливістю встановлення їх на робочій стіл користувача), мобільному пристрої або через веб-браузер.
Призначений для роботи з останніми версіями додатків MicrosoftOffice: Access, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher і Word та розрахований на користувачів, які не використовують додаткові служби Office (ExchangeOnline, SharePointOnline, Projekt, Visio та ін.)
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту програмного продукту MicrosoftOffice 365 ProfessionalPlus. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації".

ТОВ "Майкрософт Україна",
01032, м. Київ,
вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 662
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019
 

96.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу програмного продукту SAPNetWeaverApplicationServer версія 7 виробництва компанії "SAPAG", Німеччина

Призначений для забезпечення та реалізації захисту інформації, яка обробляється внутрішніми додатками SAPNetWeaverApplicationServer від несанкціонованого доступу.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу програмного продукту SAPNetWeaverApplicationServer версія 7. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-2, НВ-2, НА-2, НП-2 механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка знаходиться у власності держави або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

ТОВ "САП Україна",
03150, м. Київ,
вул. Димитрова, 5

Експертний висновок
№ 663
Дійсний з 28.04.2016
до 28.04.2019

97.

Вироби "Віброакустичні випромінювачі "Топаз ВВ-1", "Топаз ВВ-1М" виробництва ТОВ НВФ "ТОПАЗ"ТУ У 33.2-24787625.002-2003

Призначені для створення віброакустичних завад у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом.
Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Віброакустичні випромінювачі "Топаз ВВ-1". Технічні умови ТУ У 33.2-24787625.002-2003".

ТОВ НВФ "ТОПАЗ"
54056, м. Миколаїв,
просп. Миру, 27А,
кв. 21

Експертний висновок
№ 664
Дійсний з 27.05.2016
до 27.05.2019
виданий на партію виробів:
"Топаз ВВ-1"
(зав. №№ 0001-16÷1000-16),
"Топаз ВВ-1М"
(зав. №№ 0001-16÷1000-16)

98.

Програмний комплекс адміністрування облікових записів і прав доступу "OracleIdentityGovernanceSuite" версії 11gR2 виробництва компанії "Oracle", США

Дозволяє адміністраторам автоматизувати надання, зміну та анулювання повноважень користувачів
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle Identity Governance Suite. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво
"Оракл Недерланд Б.В.",
м. Київ,
вул. Мечникова, 2

Експертний висновок
№ 665
Дійсний з 27.05.2016
до 27.05.2019

99.

Езернет комутатори ECS45xx (моделі ECS4510-28Т, ECS4510-28Р, ECS4510-28F, ECS4510-52Т, ECS4510-52Р, ECS4510-12PD) під управлінням операційної системи Edge-COS версії 1.5.ХХ виробництва компанії Edge-CoreNetworksCorporation, Тайвань

Призначені для забезпечення комутації на 2-4 рівнях моделі ОSІ у мережах Ethernet.
Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Ethernet комутатори серії серії ECS45xx (моделі ECS4510-28Т, ECS4510-28Р, ECS4510-28F, ECS4510-52Т, ECS4510-52Р, ECS4510-12PD). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-2, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "РОМСАТ",
04214, м. Київ,
просп. Оболонський,
32-Б, офіс 402

Експертний висновок
№ 666
Дійсний з 10.06.2016
до 10.06.2019
 

100.

Комплекс засобів захисту програмного продукту MicrosoftOffice 2016 Standard виробництва компанії MicrosoftCorporation, США

Призначений для роботи з різними типами документів.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту програмного продукту MicrosoftOffice 2016 Standart. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації".

ТОВ "Майкрософт Україна",
01032, м. Київ,
вул. Жилянська, 7

Експертний висновок
№ 667
Дійсний з 10.06.2016
до 10.06.2019

101.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу інформаційно-телекомунікаційної системи “Центральна станція моніторингу охоронної сигналізації” виробництва дочірнього підприємства “Інженерно-технічний центр “Атоменерготренінг”

Призначена для використання в складі загальної системи комплексного захисту вразливих радіоактивних матеріалів, які використовуються або знаходяться на цивільних об’єктах в Україні.
Часткове технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДВ-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1із рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Дочірнє підприємство “Інженерно-технічний центр “Атоменерготренінг”,04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2

Експертний висновок
№ 668
Дійсний з 10.06.2016
до 10.06.2019

102.

Комплекс засобів захисту електронного пенсійного посвідчення виробництва ТОВ “Техноконсалтинг”

Призначених для захисту персональних даних, які знаходяться на пенсійному посвідченні.
Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Розробка захищеного носія даних електронного пенсійного посвідчення», сукупність яких визначено функціональним профілем захищеностіКА-2, ЦА-1, ЦВ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3з рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Центр ідентифікації”,01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 2, літ. В,

Експертний висновок
№ 669
Дійсний з 10.06.2016
до 10.06.2019

103.

Програмне забезпечення керування антивірусним захистом інформації "SophosEnterpriseConsole" виробництва компанії "Sophos Ltd." (Сполучене Королівство)

Призначене для централізованого вирішення головних адміністративних задач щодо керування системою антивірусної безпеки комп’ютерної мережі.
Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності КА-2, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1з рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Розробка рішень сучасності", м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25

Експертний висновок
№ 670
Дійсний з 01.07.2016
до 01.07.2019

104.

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації "SophosEndpointSecurityandControl" виробництва компанії "Sophos Ltd." (Сполучене Королівство)

Призначене длязабезпечення захисту робочих станцій та серверів, що працюють під керуванням операційної системи Windowsв, від вірусів, хробарів, троянських коней, мережевих атак.
Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищенностіКА-2, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1з рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ "Розробка рішень сучасності", м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25

Експертний висновок
№ 671
Дійсний з 01.07.2016 до 01.07.2019 

105.

Програмний комплекс антивірусного захисту "avast! Endpoint Protection Suite Plus" (версія 8) виробництва компанії "AVAST Software s.r.o." (Чеська Республіка)

Призначений для забезпечення інформаційної безпеки окремих персональних комп’ютерів, корпоративних обчислювальних мереж шляхом багаторівневого захисту інформаційних ресурсів ЕОМ від проникнення шкідливих та потенційно-небезпечних об’єктів з будь-яких зовнішніх джерел.
Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищенностіКА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2з рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Софтліст", м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

Експертний висновок
№ 672
Дійсний з 01.07.2016
до 01.07.2019

106.

Спеціальна програмне забезпечення кодифікації предметів постачання "BULCOD. National Codification Instrument" (версія 1.4) виробництва компанії "TechnoLogica Ltd." (Болгарія)

Призначене для забезпечення функціонування Кодифікаційної системи ЗС України, яка сумісна з Кодифікаційною системою НАТО.
Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищенностіКА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1з рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Центр стандартизації та кодифікації Міністерства оборони України,
м. Київ, просп. Перемоги, 55/2

Експертний висновок
№ 673
Дійсний з 01.07.2016
до 01.07.2019

107.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" версії 3 виробництва ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій"

Призначений для захисту від НСД в операційних системах сімейста Windows.
Зміни та доповнення до технічного завданняUA. 21541987.00020-01 90 02 сукупність яких визначається функціональним профілем захищенностіКА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2з рівнем гарантійГ-4коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 та може бути використаний для захисту інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах класу «1» та класу «2».

ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій",
м. Київ,просп. Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 674
Дійсний з 01.07.2016
до 01.07.2019

108.

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень «Гармоніка-FSV» виробництва ТОВ "Науково-впроваджувальна фірма "Криптон"

Призначений для автоматизованого пошуку, виявлення, ідентифікації та вимірювання електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджується в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмоведучих конструкціях, при спеціальних дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінки ефективності технічного захисту інформації.
В обсязі функцій, зазначених в документі «Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень «Гармоніка-FSL», «Гармоніка-FSН», «Гармоніка-FSV». Технічні умови. ТУ У 32.2-19136506-010:2014» (зі зміною 1).

ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «Криптон»,
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок
№ 675
Дійсний з 22.07.2016
до 22.07.2019, розповсюджується на зразки
(зав. №№16050015-16050019)

109.

Захищений від несанкціонованого доступу компонент «Система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД Корпоративний» (версія 10.7.X.Y) виробництва ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»

В обсязі функцій, зазначених в документі «Часткове технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента «Система електроного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД Корпоративний», сукупність яких визначається функціоналним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»,
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15

Експертний висновок
№ 676
Дійсний з 22.07.2016
до 22.07.2019

110.

Захищений від несанкціонованого доступу компонент «Система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД WEB» (версія 3.4.X.Y) виробництва ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»

В обсязі функцій, зазначених в документі «Часткове технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента «Система електроного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД WEB» сукупність яких визначається функціоналним профілем захищеності:КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»,м. Київ,вул. Євгена Сверстюка, 15

Експертний висновок
№ 677
Дійсний з 22.07.2016
до 22.07.2019

111.

Комплекс засобів захисту програмного продукту «MicrosoftExchangeServer 2016» виробництва компанії MicrosoftCorporation, США

Призначений для роботи з різними типами документів.
В обсязі функцій, зазначених в документі Комплекс засобів захисту програмного продукту «MicrosoftExchangeServer 2016 Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціоналним профілем захищеності:КД-2, ЦД-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1,, НО-2, НЦ-1,з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Майкрософт Україна», м. Київ, вул. Жилянська, 75, 01032

Експертний висновок
№ 678
Дійсний з 22.07.2016
до 22.07.2019

112.

Типове організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації автоматизованого робочого місця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру

В обсязі функцій, зазначених в документі «Технічне завдання на типове організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації автоматизованого робочого місця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру».

Державна службаУкраїни з питань геодезії, картографії та кадастру,
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3

Експертний висновок
№ 679
Дійсний з 29.07.2016
до 29.07.2019

113.

Партія виробів «Фільтр електричнй мережний ФЕМ 3» виробництва ТОВ «Інстрім КТ» (зав. № 001-050)

В обсязі функцій, зазначених в документі «Фільтри електричні мережні ФЕМ 3, ФЕМ 25 та ФЕМ 3-25. Технічні вимоги».

ТОВ «Інстрім КТ»
м. Київ, вул. Смольна, 9

Експертний висновок
№ 680
Дійсний з 22.07.2016
до 22.07.2019

114.

Партія виробів «Фільтр електричнй мережний ФЕМ 25» виробництва ТОВ «Інстрім КТ» (зав. № 051-100)

В обсязі функцій, зазначених в документі «Фільтри електричні мережні ФЕМ 3, ФЕМ 25 та ФЕМ 3-25. Технічні вимоги».

ТОВ «Інстрім КТ»
м. Київ, вул. Смольна, 9

Експертний висновок
№ 681
Дійсний з 22.07.2016
до 22.07.2019

115.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" (версія 3), виробництва ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій"

Призначений для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, оброблювальної в автоматизованих системах, побудованих на базі ІВМ-сумісних ПЕОМ або на базі однорангових ЛОМ, до складу яких входять ІВМ-сумісні ПЕОМ, від загроз цілісності, конфіденційності та доступності, при реалізації політики адміністративного керування доступом до захищеної інформації.
В обсязі функцій, зазначених в документі Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" (версія 3). Зміни та доповнення до технічного завдання UА.21541987.00020-01 90 02».

ТОВ"Інститут комп'ютерних технологій",м.Київ, просп. Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 682
Дійсний з 31.08.2016
до 31.08.2019

116.

Засіб технічного захисту інформації"Комутатор оптичних сигналів "Плазма‑К" взахищеному виконанні" (зав.№466.16.001)

Призначений для забезпечення захисту інформації від витоку по каналах побічних електромагнітних випромінювань і наведень та ланцюгах електроживлення та заземлення.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Засіб технічного захисту інформації «Комутатор оптичних сигналів «Плазма-K» в захищеному виконанні. Технічні вимоги».

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка", м. Київ, вул. Політехнічна, 16, офіс 021

Експертний висновок
№ 684
Дійсний з 31.08.2016
 до 31.08.2019

117.

Засіб технічного захисту інформації"Система мережевої інформаційної безпеки CheckPointSecurityGateway&Management під управлінням операційної системиCheckPointGAiAR77.xx", виробництва компанії "CheckPointSoftwareTechnologies", Ltd. (Ізраїль)

Призначений для забезпечення контролю обміну інформацією між мережевими об'єктами внутрішньої телекомунікаційної мережі та зовнішньої телекомунікаційної мережі
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі «Система мережевої інформаційної безпеки «CheckPointSecurityGateway&Management» під управлінням операційної системиCheckPointGAiAR77.xx». Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НР-5, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-2 із рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з І ІД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Світ інформаційно-телекомунікаційних рішень", м. Київ, вул. Виборзька, 42

Експертний висновок
№ 685
Дійсний з 31.08.2016
 до 31.08.2019

118.

КЗЗ ПТК "DOZOR" (версія 0.1)

Призначений для автоматизації процесів збору, передачі та агрегації моніторингової інформації кінцевих об'єктів первинного моніторингу.
Відповідає з рівнем гарантій Г-2 вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Державна експертиза з технічного захисту інформації. Засоби захисту програмно-технічного комплексу. Технічні вимоги(UA.39624742.16001.03.TB.01),сукупність яких визначається функціональним
ПрофілемKAI,КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДС-2, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-1, НВ-1, НА-2.
Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-2, НВ-1, НА-2 механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

ТОВ "К'юбіТехнолоджі", м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 3

Експертний висновок
№ 686
Дійсний з 23.09.2016
 до 23.09.2019

119.

Програмне забезпечення «АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W) – Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсії та допомог».

Призначене для автоматизації процесів призначення, перерахунку. Нарахування пенсій, допомоги, компенсаційних виплат тощо, масові перерахунки, формування документів з виплати, бухгалтерської та статистичної звітності в органах Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі «Механізми захисту інформації програмного забезпечення «АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W). – Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсії та допомог». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-1 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з І ІД ТЗІ 2.5-004-99.

ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України, м. Київ, пр.-т Комарова, 7

Експертний висновок
№ 687
Дійсний з 19.10.2016
 до 19.10.2019

120.

КЗЗ комп’ютерної програми "UnityBaseDefense" версії 4.X.Y

Призначена для підтримки автоматизації завдань обліку, планування та управління в установах, організаціях, підприємствах різної форми власності.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Комплекс засобів захисту комп'ютерної програми «UnityBaseDefense». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності {КА-1, КА-2, КД-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦД-1, ЦВ-2, ЦО-1, ДВ І, ДЗ-1, ДР-1, НР-2, НР-3, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, НВ-1, НА-2} із рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ
"Софтлайн-ІТ", м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 688
Дійсний з 31.10.2016
 до 31.10.2019

121.

КЗЗ програмного забезпечення «Операційна система СentOSверсія 7 (Minor release 1511), програмна збірка дистрибутиву – «Верба-1»

Призначений для забезпечення та реалізації захисту об'єктів ОС «Верба-1» («Технічні вимоги» п. 3.1 та п. 3.2), в яких зберігається та обробляється інформація користувача, технологічна інформація функціонування ОС, політики безпеки тощо, та які використовуються внутрішніми додатками, що функціонують в системі
Відповідає з рівнем гарантій Г-2 вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації. Комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система CentOSверсія 7(Minorrelease1511). програмна збірка дистрибутиву - «Верба-1». Технічні вимоги», сукупність яких визначається функціональним профілемКД-2,KA-1,КА-2, КО-1. КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2. ДР-1. ДС-1. ДЗ-2, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2. НТ-1, ІГГ-2, НВ-1.
Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-2, НВ-1, механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Експертний висновок
№ 689
Дійсний з 25.11.2016
 до 25.11.2019

122.

КЗЗ інформаційно-аналітичної системи «Кадри-Web» версії 8.х.х

Призначена для реалізації (шляхом автоматизації відповідних задач) автоматизованої технології обліку державних службовців та інших працівників в установах - суб'єктах владних повноважень та їх структурних підрозділах;
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі «Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформаційно-аналітичної системи «Кадри-Web», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності {КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-2}із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "МККУ-мережі" та ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій", м. Київ, вул. Предславинська, 35

Експертний висновок
№ 690
Дійсний з 29.11.2016
 до 29.11.2019
 

123.

Засобу технічного захисту інформації сервіси безпеки програмного комплексу «AxxonIntellect» версії 4.10

Призначений для виконання функцій захисту інформації від несанкціонованого доступупід час функціонування програмного комплексу "AxxonIntellect" (ПК Інтелект) в інформаційно-телекомунікаційних системах різних класів, до складу яких входять ПЕОМ (робочі станції, сервери) під керуванням операційних систем (ОС Windows)MSWindows:Server2008SP2,Server2008R2SP1, 7SP1,StorageServer2008R2SP1,SmallBusinessServer2011SPl.HomeServer2011 SP1,Server2012,Server2012R2, 8, 8.1, 10.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання на сервіси безпеки програмного комплексу"AxxonIntellect",сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності:КА-2, ЦА-1, ДС-1, НР-2, НИ-2, НО-3, НЦ-1,НК-1з рівнем Г-2 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «АКССОНСОФТ», м. Київ, вул. Львівська, 22-А

Експертний висновок
№ 692
Дійсний з 19.12.2016
 до 19.12.2019

124.

Фільтр електричний мережний ФЕМ 3-25

Призначений для захисту інформації в основному та допоміжному обладнанні інформаційних та телекомунікаційних систем від можливого витоку інформації ланцюгами мережі електроживлення, а також фільтрації електричних завад мережі електроживлення, що можуть привести до порушення цілісності інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри електричні мережні ФБМ З, ФЕМ 25 та ФЕМ 3-25. Технічні вимоги».

ТОВ
«Інстрім КТ», м. Київ, вул. Смольна, 9

Експертний висновок
№ 693
Дійсний з 19.12.2016
 до 19.12.2019,
виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції(зав. № 001-050)

125.

Польовий маршрутизатор тактичної ланки управління з підтримкоюVoIP-телефонії (ТК ТИП-1) під управлінням програмного забезпечення версії 1.Х RS

Призначений для забезпечення відкритого телефонного зв'язку та передачі даних на блокпостах та взводних (ротних) опорних пунктах та є закінченим телекомунікаційним пристроєм. ТК ТИП-1 використовується у польових і стаціонарних умовах.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Польовий маршрутизатор тактичної ланки управління з підтримкою УоІР-телефонії (ТК ТИП-1). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», реєстр. № 24/02-919 від 13.05.2016 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ, вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок
№ 694
Дійсний з 19.12.2016
 до 19.12.2019
 

126.

Батальйонний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-2) під управлінням програмного забезпечення версії 1.Х

Призначений для забезпечення службових осіб командно-спостережного пункту батальйону (дивізіону) послугами відкритого телефонного зв'язку та відкритої передачі даних, а також надання телекомунікаційного ресурсу мережам спеціального зв'язку.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Батальйонний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-2). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», реєстр. № 24/02-920 від 13.05.2016 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантійГ-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НДТЗІ 2.5-004-99

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ, вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок
№ 695
Дійсний з 19.12.2016
 до 19.12.2019

127.

Центральний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-3) під управлінням програмного забезпечення версії 1.Х

Призначений для комутації потоків передачі даних вузлів зв'язку, пунктів управління тактичної, оперативної, оперативно-стратегічної та стратегічної ланок управління, забезпечення службових осіб пунктів управління послугами відкритого телефонного зв'язку та відкритої передачі даних, а також надання телекомунікаційного ресурсу мережам спеціального зв'язку
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Центральний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-3). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», реєстр. № 24/02-921 від 13.05.2016 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НДТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ, вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок
№ 696
Дійсний з 19.12.2016
 до 19.12.2019
 

128.

Комплекс засобів захисту програмного забезпеченняІКІС Пенсійного фонду України.

Призначений для комплексної автоматизації технологічних процесів Пенсіонного фонду України.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації України в обсязі функцій, зазначених в документі "Комплекс засобів захисту програмного забезпечення ІКІС ПФУ. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності:КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НИ-2, НО-3, НК-1, НЦ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Науково-виробниче підприємство"Медирент", м. Київ, вул. Каземира Малевича, 86-Б

Експертний висновок
№ 697
Дійсний з 19.12.2016
 до 19.12.2019

129.

Установчо-виробничі АТС типів IPECS MG-100 та IPECS MG-300під управлінням програмного забезпечення версії 2.Х.Х,
що входять до комплексу телефонного зв’язку захищеного виконання (КТЗЗВ).

Призначена для технічного забезпечення відповідності реалізованих у установчо-виробничих АТС типів IPECS MG-100 або IPECS MG-300 (версія ПЗ 2.Х.Х), що входять до складу КТЗЗВ, штатних функціональних послуг і механізмів захисту інформаційних ресурсів функціонального профілю захищеності інформаційних ресурсів згідно правил та умов, що викладені у технічному завданні на створення СТЗІ.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні та паспорті на систему технічного захисту інформаційних ресурсів комплексу телефонного зв’язку захищеного виконання «КТЗЗВ» (КТЗЗВ-ІРЕСS-002 ПС).

ТОВ "Спеціальні інформсистеми", м. Київ, м. Київ, вул. Кирилівська, 102, офіс. 1-Б

Експертний висновок
№ 698
Дійсний з 29.12.2016
 до 29.12.2019

130.

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації управління підприємством«ПАРУС-КОРПОРАЦІЯ», версії 8.

ТОВ «Парус-Спецпроект, м. Київ, вул. Хорива,47-Г

Експертний висновок
№ 699
Дійсний з 27.01.2017
 до 27.01.2020, (дія експертного висновку зупинена)

131.

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації фінансово-економічної діяльностібюджетної установи «ПАРУС-БЮДЖЕТ», версії 7.

ТОВ «Парус-Спецпроект, . Київ, вул. Хорива,47-Г

Експертний висновок
№ 700
Дійсний з 27.01.2017
 до 27.01.2020, (дія експертного висновку зупинена)

132.

Комплекс засобів захисту інформації «Комплексної системи автоматизації управління бюджетною установою«Парус-Бюджетна установа», версії 8.

ТОВ «Парус-Спецпроект, . Київ, вул. Хорива,47-Г

Експертний висновок
№ 701
Дійсний з 27.01.2017
 до 27.01.2020,
(дія експертного висновку зупинена)

133.

Комплекс відеоконференцзв’язку Cisco TelePresence у складі: серверу відеозв’язку CiscoTelePresence Server MSE 8710, пристроїв організації відеоконференцзв’язку Cisco TelePresence (MCU 4501, 4505, 4510, 4515, 4520, MSE 8510 Media2 Blade), абонентських терміналів Cisco TelePresence
(System Codec C20, C40, C60, C90; System EX60, EX90; System Profile MX200; System Profile 42C20, 42C40, 52C40, 52C60, 52C60 Dual, 65C60, 65C90 Dual; System Edge 75 MXP, 95 MXP; System E20 IP Video Phone).

Призначений для організації відеоконференцзв’язку між користувачами корпоративної мережі.
Відповідає вимогам вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс відеоконференцзв’язку Cisco TelePresence Server MSE 8710 у складі пристроїв організації відеоконференцзв’язку та абонентських терміналів виробництва «Cisco Systems». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво
«Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»,м. Київ, вул. Миколи Гринченка,4-В

Експертний висновок
№ 702
Дійсний з 27.01.2017
до 27.01.2020

134.

Пристрої мережевого захисту Cisco Firepower 4110,
Cisco Firepower 4120, Cisco Firepower 4140, Cisco Firepower 4150, Cisco Firepower 9300 із SM-24/SM-36/SM-44 під управлінням операційної системи Firepower Threat Defence версії 6.х та
Cisco Adaptive Security Appliance Software версії 9.х.

Призначені для комплексного захисту локальної корпоративної мережі або глобальної (LAN) мережі (WAN) з використанням механізму контролю за з’єднаннями та аналізу пакетів мережевого трафіку, що проходять через інтерфейси (порти) пристрою в рамках єдиної платформи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевого захисту Cisco Firepower 4110, 4120, 4140, 4150, 9300 під керуванням операційної системи v.6.x та v.9.x. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво
«Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»,м. Київ, вул. Миколи Гринченка,4-В

Експертний висновок
№ 703
Дійсний з 27.01.2017
до 27.01.2020

135.

Багатофункціональні засоби захисту інформації Cisco ASA 5506-X, Cisco ASA 5506W-X, Cisco ASA 5506H-X, Cisco ASA 5508-X,
Cisco ASA 5512-X, Cisco ASA 5515-X, Cisco ASA 5516-X, Cisco ASA 5525-X, Cisco ASA 5545-X, Cisco ASA 5555-X, Cisco ASA 5585-X SSP-10, Cisco ASA 5585-X SSP-20, Cisco ASA 5585-X SSP-40,
Cisco ASA 5585-X SSP-60 під управлінням операційної системи Cisco Adaptive Security Appliance Software 9.х.

Призначені для комплексного захисту корпоративної мережі з використанням механізму контролю з’єднання між вузлами мережі та аналізу пакетів мережевого трафіку, який проходить через його порти в рамках єдиної платформи.
Відповідає вимогам документів системи технічного захисту інформаціїв Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Багатофункціональні засоби захисту інформації Cisco серії ASA5500 під керуванням операційної системи v.9.x. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво
«Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»,м.Київ, вул. Миколи Гринченка,4-В

Експертний висновок
№ 704
Дійсний з 27.01.2017
до 27.01.2020

136.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу«1С:Підприємство 8.3».

ДП «Єврософтпром, м. Київ, вул. Депутатська, 16/8

Експертний висновок
№ 705
Дійсний з 27.01.2017
до 27.01.2020, (дія експертного висновку зупинена)

137.

Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів«Bitdefender GravityZone Advanced Business Security» версії 6.х (для платформи віртуалізації Microsoft Hyper-V).

Призначений для забезпечення захисту інформаційних ресурсів інформаційно-теленкомунікаційних систем різного функціонального призначення від шкідливих програм та інформаційних атак з боку телекомунікаційних мереж глобального користування в режимі реального часу, збору та відображення інформації про стан дотримання політики безпеки, прийнятою ІТС, а ткож забезпечення централізованого управління політикою безпеки в ІТС.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів «Bitdefender GravityZone Advanced Business Security» (для платформи віртуалізації Microsoft Hyper-V). Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва компаніїї
«Bitdefender SRL», Румунія/ТОВ «СОФТІКО ЮА», м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В

Експертний висновок
№ 706
Дійсний з 10.03.2017
до 10.03.2020

138.

Партія виробів «Фільтр захисний протизавадний ФЗП 3-25», (зав. №№ 036-100).

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні ФЗП 3». Технічні умови ТУ У 31.6 – 31731859 – 003:2011» (п.п. 1.3.1– 1.3.3).

ТОВ «ЕМСБІ», пр.-т. Перемоги, 56, офіс 478

Експертний висновок
№ 707
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020

139.

Партія виробів «Фільтр захисний протизавадний ФЗП 3-50», (зав. №№ 029-100).

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні ФЗП 3». Технічні умови ТУ У 31.6 – 31731859 – 003:2011» (п.п. 1.3.1– 1.3.3).

ТОВ «ЕМСБІ», пр.-т. Перемоги, 56, офіс 478

Експертний висновок
№ 708
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020

140.

Партія виробів «Фільтр захисний протизавадний ФЗП 3-75», (зав. №№ 095-150).

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні ФЗП 3». Технічні умови ТУ У 31.6 – 31731859 – 003:2011» (п.п. 1.3.1– 1.3.3).

ТОВ «ЕМСБІ», пр.-т. Перемоги, 56, офіс 478

Експертний висновок
№ 709
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020

141.

Партія виробів «Фільтр захисний протизавадний ФЗП 3-100».

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні ФЗП 3». Технічні умови ТУ У 31.6 – 31731859 – 003:2011» (п.п. 1.3.1– 1.3.3).

ТОВ «ЕМСБІ», пр.-т. Перемоги, 56, офіс 478

Експертний висновок
№ 710
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020, виданий на партію виробів(зав. № 066-100)

142.

Партія виробів «Фільтр захисний протизавадний ФЗП 3-160».

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні ФЗП 3». Технічні умови ТУ У 31.6 – 31731859 – 003:2011» (п.п. 1.3.1– 1.3.3).

ТОВ «ЕМСБІ», пр.-т. Перемоги, 56, офіс 478

Експертний висновок
№ 711
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020,виданий на партію виробів(зав. № 013-050)

143.

Партія виробів «Фільтр захисний протизавадний ФЗП 3-210».

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні ФЗП 3». Технічні умови ТУ У 31.6 – 31731859 – 003:2011» (п.п. 1.3.1– 1.3.3).

ТОВ «ЕМСБІ», пр.-т. Перемоги, 56, офіс 478.

Експертний висновок
№ 712
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020, виданий на партію виробів(зав. № 032-100)

144.

Партія виробів «Засіб активного захисту автоматизованих систем»«DELTA-7» (зав. №№ 1301-1800),

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Засіб активного захисту автоматизованих систем «DELTA-7». Технічні вимоги».

ТОВ «ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ», м. Київ, вул. О. Шовкуненка, 4.

Експертний висновок
№ 713
Дійсний з 06.04.2017
до 06.04.2020

145.

Комплекс засобів захисту захищеного програмногокомплексу «Mirobase» версії 8.х.

Призначений для прихованого спостереження за діяльністю працівників за ЕОМ, а також оцінки ефективності роботи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «Mirobase». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2,з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Компанія
«Спеценерготехнології», м. Київ, вул. Пушкінська, 31-А.

Експертний висновок
№ 714
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

146.

Механізми захисту інформації програмного продукту"Microsoft SharePoint Server 2016".

Призначениї для організації та підтримки спільної робои користувачів з інформацією у вигляді файлів, процесів, потоків та служб.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі "Програмний продукт MicrosoftSharePointServer 2016. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КД-2, КА-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-2, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

Виробництва компанії
"Microsoft Corporation"
(США)/ТОВ "Майкрософт Україна", м. Київ, вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 715
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

147.

Комплекс засобів захисту операційної системи"Microsoft Windows Server 2016 Datacenter".

Призначений для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності об’єктів захисту, що циркулюють в операційній системі "Microsoft Windows Server 2016 Datacenter".
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows Server 2016 Datacenter. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦД-1, ЦА 1, ЦА 2, ЦО-1, ЦВ 1, ДР-1, ДС 1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НИ 2, НК 1, НО-3, НЦ-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Microsoft Corporation"
(США)/ТОВ"Майкрософт Україна", м. Київ, вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 716
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

148.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованогодоступу "Автоматизованої системи управління документами"ДОК ПРОФ 3" версії 3.X.Y.Z.

Призначений для для реалізації автоматизованої системи діловодства та електронного документообігу.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічному завданні на комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу автоматизованої системи управління документами "ДОК ПРОФ 3", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР 1, ДЗ-1, ДВ-1, ДС-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ 2, НА 2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

ТОВ "ТРАНСЛІНК КОНСАЛТИНГ, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21

Експертний висновок
№ 717
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

149.

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсівкомплексу комутаційного обладнання SI3000 cCS.

Призначена для мереж загального користування, для мереж спеціального зв’язку та бізнес-мереж.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів комплексу комутаційного обладнання SI3000 cCS виробництва "IskratelTelekomunikacijskisistemi", d.o.o. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДР 1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ 2, НВ 1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва
"Iskratel Telekomunikacijski sistemi", d.o.o. (Словенія), Ljubljanskacesta 24 a, 4000 Kranj

Експертний висновок
№ 718
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

150.

Комплекс засобів захисту інформаціїна базі пристрою комутації та маршрутизації мовної інформаціїз функціями центру обробки викликів Talk2bits.

Призначений для захисту інформаційних об’єктів від НСД за допомогою вбудованих засобів захисту, контролем за виконанням дій користувачів та процесів при використанні ними інформаційних об’єктів у відповідності до встановленої політики безпеки.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту інформації на базі пристрою комутації та маршрутизації мовної інформації з функціями центру обробки викликів Talk2bits, шифр "ІСАТ". Технічне завдання" № 24/2/2 1125 від 28.05.2010, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР 2, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-3коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

ТОВ "Ай Сі Ем Груп", м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок
№ 719
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

151.

Антивірусне програмне забезпечення ESET Mail Security
для Linux/BSD/Solaris версії 4.X (EMSL).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 720
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

152.

Антивірусне програмне забезпечення ESET Mail Security
для Microsoft Exchange Server версії 6.X (EMS MES).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 721
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

153.

Антивірусне програмне забезпечення ESET Mail Security
для IBM Lotus Domino версії 4.X (EMS IBM).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 722
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

154.

Антивірусне програмне забезпечення ESET Gateway Security
для Linux/BSD/Solaris версії 4.X (EGS).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 723
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

155.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Endpoint Security для Android, у складі: ESET Endpoint Security для Android версії 2.X, з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 724
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

156.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 725
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

157.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 726
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

158.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Secure Business у складі: ESET Endpoint Security для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X, ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.X, ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.X, ESET Mail Security для Linux/BSD/Solaris
версії 4.X, ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server
версії 6.X, ESET Mail Security для IBM Lotus Domino версії 4.X,
ESET Endpoint Security для Android версії 2.Х.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 727
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

159.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Protection Standart, у складі: ESET Endpoint Antivirus для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж
ESET Remote Administrator версії 6.X, ESET File Security
для Microsoft Windows Server версії 6.X, ESET File Security
для Linux/BSD/Solaris версії 4.X, ESET Endpoint Security для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НК-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 728
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

160.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Security, у складі: ESET Endpoint Security для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж
ESET Remote Administrator версії 6.X та ESET Endpoint Security
для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1,з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 729
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

161.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Antivirus, у складі: ESET Endpoint Antivirus для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж
ESET Remote Administrator версії 6.X та
ESET Endpoint Security для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 730
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

162.

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Protection Advanced, у складі:
ESET Endpoint Security для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X, ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.X,
ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.X,
ESET Endpoint Security для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НК-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 731
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

163.

Програмний продукт "Oracle Business Intelligence 12c".

Призначений для аналізу та відображення інформації з різних джерел.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "OracleBusinessIntelligence 12c. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Oracle" (США)/Представництвом"Оракл Недерланд Б.В.", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

Експертний висновок
№ 732
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

164.

Програмний продукт "Oracle Data IntegratorEnterprise Edition 12c.

Призначений для автоматизації процесів переміщення і трансформації (перетворення) даних між ІТС в різних режимах: пакетному, реальному часі, синхронному, асинхронному з використанням ELTархітектури.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Oracle" (США)/Представництвом"Оракл Недерланд Б.В.", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

Експертний висновок
№ 733
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

165.

Програмний продукт "Oracle GoldenGate 12c".

Призначений для захоплення (визначення та отримання) змін даних у БД джерела (CDC), їх перетворення і доставки до іншої цільової БД.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle GoldenGate 12c. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДC-1, ДВ-2, НР-2, НИ 1, НК-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Oracle" (США)/Представництвом"Оракл Недерланд Б.В.", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

Експертний висновок
№ 734
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

166.

Механізми захисту інформації програмного продукту"Microsoft System Center 2016 Datacenter"

Призначениі для захисту в "Microsoft System Center 2016 Datacenter" власних виконуваних файлів, пакетів керування, файлів скриптів PowellShell, політики, послідовності завдань, заявок користувачів, журналів подій, а також об’єктів-користувачів над якими дозволено виконувати дії з конфігурування та моніторингу.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі "Програмний продукт Microsoft System Center 2016 Datacenter. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"MicrosoftCorporation"
(США)/ТОВ "Майкрософт Україна", м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Експертний висновок
№ 735
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

167.

Комплекс засобів захиступрограмного забезпечення антивірусного захисту інформації "Zillya! Антивірус для Бізнесу" версії 1.1.XXXX.Y,

Призначений для антивірусного захисту інформації в різних операційних системах.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації "Zillya! Антивірус для Бізнесу". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

Виробництва
ТОВ "ОЛАЙТІ СЕРВІС", м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, офіс 17.

Експертний висновок
№ 736
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

168.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі«VTI-Рубіж» (версія 2.0).

Призначений для реалізації механізмів захисту інформації від НСД, автоматизації процесів керування ними та створення захищеної технології оброблення, зберігання і представлення інформації з обмеженим доступом в ІТС систем класів 1 та 2.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі «VTI-Рубіж» (версія 2.0). Технічне завдання. 21502504.184154.708.ТЗ», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-3, з рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва ПАТ «КП ОТІ», м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Експертний висновок
№ 737
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

169.

Комплекс зв’язку машини командно-штабної «К-1450-02 ААНЗ.461262.002-02».

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічний захист інформації від несанкціонованого доступу машини командно-штабної К-1450-02 ААНЗ.461262.002-02. Технічні вимоги. Шифр «Світязь», сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НЦ-1, НО-2, НВ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Телекарт-Прилад»,м. Одеса, пр.-т Маршала Жукова, 105

Експертний висновок
№ 738
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

170.

Комплекс засобів захисту від несанкціонованого доступуапаратно-програмного електронного ключа «Алмаз-1К».

Призначений для формування та перевірки ЕЦП та зберігання особистих ключів користувачів з використанням механізмів криптографічного захисту інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу електронного ключа «Алмаз-1К», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-3, НВ-1, з рівнем гарантій Г-3 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99, та є надійним засобом електронного цифрового підпису, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу і безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій», м. Харків, вул. бпакуліна, 12.

Експертний висновок
№ 739
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

171.

Система захисту інформації ЛОЗАТМ-1, версія 4.Х.Y.

Призначена для використання у складі КСЗІ в АС класу «1».
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Система захисту інформації ЛОЗАТМ-1, версія 3.Х.Y. Технічне завдання. Редакція 4», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-3, КО-1, ЦА-1, ДС-1,ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, для конфігурації «Підвищена безпека» та КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4,НИ-2/НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації «Стандартна безпека», з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Науково-дослідний інститут «Автопром», м. Київ, вул. Тверська, 6

Експертний висновок
№ 740
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

172.

Партія виробів «Генератор шуму акустичний ТОПАЗ ГША-4»,виробництва ТОВ НВФ «ТОПАЗ».

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори шуму акустичні «Топаз ГША-4». Технічні умови ТУ У 33.2 – 24787625.003 – 2003 (із змінами №№ 1–4, пункти 1.2.2.1, 1.2.2.3, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 1.2.3.2, 1.2.3.7)».

ТОВ НВФ «ТОПАЗ»
Україна, м. Миколаїв

Експертний висновок
№ 741
Дійсний з 07.06.2017
до 07.06.2020, виданий на партіювиробів
(зав.№№ 001-17…100-17)

173.

Партія виробів «Генератор шуму акустичний ТОПАЗ ГША-4М»,(зав. №№ 001-17–100-17).

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори шуму акустичні «Топаз ГША-4М». Технічні умови ТУ У 33.2 – 24787625.003 – 2003 (із змінами №№ 1–4, пункти 1.2.2.1, 1.2.2.3, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 1.2.3.2, 1.2.3.7)».

ТОВ НВФ «ТОПАЗ»
Україна, м. Миколаїв

Експертний висновок
№ 742
Дійсний з 07.06.2017
до 07.06.2020, виданий на партію виробів
(зав.№№ 001-17…100-17)

174.

Партія виробів «Генератор шуму акустичний ТОПАЗ ГША-4МК»,(зав. №№ 001-17–50-17).

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори шуму акустичні «Топаз ГША-4». Технічні умови ТУ У 33.2 – 24787625.003 – 2003 (із змінами №№ 1–4, пункти 1.2.2.1, 1.2.2.3, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 1.2.3.2, 1.2.3.7)».

ТОВ НВФ «ТОПАЗ»
Україна, м. Миколаїв

Експертний висновок
№ 743
Дійсний з 07.06.2017
до 07.06.2020, виданий на партіювиробів
(зав. №№ 001-17…50-17)

175.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексуКомп’ютерна програма «Megapolis3.UnityBase» версії 1.х.

Призначений для розробки та створення докуметоорієнтованих, розподілених корпоративних систем класу ЕСМ із застосування в складі ІТС класу 2 та з побудованих за клієн-серверною технологією.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Захищений програмний комплекс «Комп’ютерна програма «Megapolis3.UnityBase». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Інтекресі Бейз», м. Київ, вул. Ваиля Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 744
Дійсний з 30.06.2017
до 30-.06.2020

176.

Пристрій захисту «Базальт-1»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-1. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-218-97 (п. 1.2 табл.1 розд. 1, 2, 3)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 748
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 600 – 649)

177.

Пристрій захисту
«Базальт-2ГС»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-2ГС. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-221-97 (п.п. 1.2.2 – 1.2.5, 1.2.9)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 749
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1050 – 1289)

178.

Пристрій захисту «Базальт-3»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-3. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-222-97 (п.п. 1.2.1, 1.2.5 – 1.2.8)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 750
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 2200 – 2349)

179.

Пристрій захисту
«Базальт-4ГА»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-4ГА. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-224-99 (п.п. 1.2.2 – 1.2.3, 1.2.8)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 751
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1200 – 1389)

180.

Випромінювач віброакустичний
«Базальт-4ДВМ»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Випромінювач віброакустичний БАЗАЛЬТ-4ДВМ. Технічні умови ТУ У 31.6-30967720-001-2002 (п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 752
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 7000 – 7719)

181.

Випромінювач акустичний
«Базальт-4ДА»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Излучатель акустический БАЗАЛЬТ-4ДА. Технические условия ТУ У 31.6-30967720-002-2004 (п.п. 1.2.1 – 1.2.4)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 753
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1300 – 1489)

182.

Пристрій захисту
«Базальт-5ГЕШ»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрій захищений «Базальт-5ГЕШ». Технічні умови ТУ У 32.2-23724999-001-2000 (розділ 1)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 754
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1700 – 1869)

183.

Пристрій захисту цифрових телефонних апаратів
«Базальт-31Б»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої захисту цифрових телефонних апаратів БАЗАЛЬТ-31. Технічні умови ТУ У 31.6-30967720-004:2008 (п.п. 1.2.1 – 1.2.4)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 755
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 150 – 189)

184.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення Медичної інформаційної системи «МедЕйр», версія 2.3

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту медичної інформаційної системи «МЕДЕЙР», версія 2.3. Технічні вимоги», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «ІЛАЙФ»,м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139

Експертний висновок
№ 756
Дійсний
з 31.08.2017 до 31.08.2020

185.

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової телефонної станції «Грінлайт» моделі «TURBO 80»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з рівнем довіри Е3 в обсязі функцій, зазначених у документі «Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової телефонної станції «Грінлайт» моделі «TURBO 80». Технічні вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва компанії
«Auto Telecom Co., Ltd» (Тайвань, КНР), Надана на експертизу ТОВ «Телефонні системи і мережі «Анфер»,м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Д

Експертний висновок
№ 757
Дійсний
з 31.08.2017 до 31.08.2020

186.

Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у Технічному завданні на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця внутрішнього Користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (Шифр «КСЗІ НАІС. Користувач»).

Головний сервісний центр
 Міністерства внутрішніх справ України,м. Київ, вул. Лук’янівська, 62,

Експертний висновок
№ 758
Дійсний
з 13.09.2017 до 13.09.2020

187.

Шлюз мережний «Бар’єр-1ОО»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічному завданні та Доповненні № 1 до Технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу з розробки шлюзу мережного «Бар’єр-1ОО», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2 з рівнем гарантій Г-4 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій», м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 759
Дійсний
з 13.09.2017 до 13.09.2020

188.

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів установчо-виробничих автоматичних телефонних станцій серії «Coral FlexiCom»моделей -UСx/-R200/-400/-R500/-R800/-R3000/-R4000/-5000/-6000 (версія програмного забезпечення 16.08, код 8517610000),

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з рівнем довіри Е3 в обсязі функцій, зазначених у документі «Система технічного захисту інформаційних ресурсів універсальної цифрової телекомунікаційної станції «Coral FlexiCom». Технічні вимоги (шифр – Захист Coral FlexiCom)».

Виробництва компанії
TadiranTelecom (TTL) L.P. (Ізраїль), надана на експертизуТОВ «Телеком Логістика Сервіс»,

Експертний висновок
№ 760
Дійсний
з 13.09.2017 до 13.09.2020

189.

Програмний продукт антивірусного захисту
«Panzor Cloud Antivirus» версії 1.Х.Х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт антивірусного захисту «Panzor Cloud Antivirus». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації» № И2908-04 від 29.08.2017 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ.2.5-004-99.

Виробництва
«PanzorCybersecurity», США,надано на експертизу Шевченком І.С. (ІПН: 3064615533),

Експертний висновок
№ 761
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

190.

Пристрої мережевої безпеки серії FortiGate, FortiGate Rugged, FortiWiFi, FortiCarrier під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х, виробництва компанії «Fortinet»,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки серії «FortiGate», FortiGate Rugged, FortiWiFi, FortiCarrier під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, ДР-1, ДС-1, НР-1, НР-2, НК-1, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва компанії
«Fortinet» (США)надані на експертизу Підприємством зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ»,м. Київ, вул. Марко Вовчок, 18А

Експертний висновок
№ 762
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

191.

Пристрої мережевої безпеки «FortiGate» (програмне забезпечення на віртуальній машині), серії FG-VM00, FG-VM01, FG-VM02, FG-VM04, FG-VM08, FG-VM16, FG-VM32 та FG-VMUL під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х виробництва компанії «Fortinet»,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки «FortiGate» серії FG-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-1, ДР-1, ДС-1, НР-1, НР-2, НК-1, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва компанії
«Fortinet» (США)Підприємством зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ»,м. Київ, вул. Марко Вовчок, 18А

Експертний висновок
№ 763
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

192.

Захищений носій даних електронного ідентифікаційногодокумента на базі чипа NXP P5CD080A,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений носій даних електронного ідентифікаційного документа на базі чипа NXP P5CD080A. Технічні вимоги», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності КА-1, КВ-3, ЦА-2, ЦВ-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ.2.5-004-99.
Коректність реалізації криптографічних перетворень об’єкта експертизи(послуги безпеки КВ-3, ЦВ-3, НИ-2, НВ-3) має бути окремо підтверджена за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Виробництва компанії
«NXPSemiconductors» (Нідерланди), наданий на експертизуПрАТ «ОТІ»,

Експертний висновок
№ 764
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

193.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу компютерної програми фіксування судового процесу (судового засідання) та інших процесів з фіксацією та відтворенням звуку та зображення «Акорд», версії 1.Х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Компютерная програма фіксування судового процесу (судового засідання) та інших процесів з фіксацією та відтворенням звуку та зображення «Акорд» («Акорд»). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається таким функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва ТОВ «КОМПАНІЯ КІТ»
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14

Експертний висновок
№ 765
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

194.

Партія виробів генератор електромагнітних завад «ТУМАН»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори електромагнітних завад «ТУМАН». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «Світ інформаційно-телекомунікаційних рішень»

Експертний висновок
№ 766
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020
виданий на виріб
(зав. № 1-450)

195.

Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу «Комплекс «Гриф» версії 4

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу «Комплекс «Гриф» версії 4. Технічне завдання UA.21541987.00025-01 90 01».

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”
03151, м. Київ, просп.Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 767
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

196.

Партія виробів «Прилад віброакустичного захисту інформації «ОЦЗІ-ВА»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Прилад віброакустичного захисту інформації «ОЦЗІ-ВА». Технічні умови ТУ У 73.1-31310763-001-2003».

Виробництва ТОВ «ОЦЗІ»
м. Київ, вул. Радистів, 64

Експертний висновок
№ 768
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020
виданий на виріб
(зав. № 1-450)

197.

Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарної установи

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарної установи. Технічне завдання».

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”
03151, м. Київ, просп.Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 769
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

198.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C2960» під керуванням операційної системи IOS 15.х,

Відповідає вимогам вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C2960 під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1,ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 770
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

199.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3560» під керуванням операційної системи IOS 15.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3560 під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1,ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 771
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

200.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3650» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3650 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 772
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

201.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3650» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3650 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 773
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

202.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3750» під керуванням операційної системи IOS 15.х,

Відповідає вимогам документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3750 під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 774
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

203.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3850» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3850 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Порядок ідентифікації об’єктів експертизи та вимоги до умов їх використання визначені у відповідних розділах експертного висновку.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 775
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

204.

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3850» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3850 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 776
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

205.

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 777
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

206.

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Порядок ідентифікації об’єктів експертизи та вимоги до умов їх використання визначені у відповідних розділах експертного висновку.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 778
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

207.

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 779
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

208.

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 780
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

209.

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 781
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

210.

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 782
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

211.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «Компютерна програма «bmp’online» версії 7.х

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «Компютерна програма «bmp’online». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: «КА-2, КО-1, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва ТОВ «Террасофт»,
м. Київ, вул. Будіндустрії, 5

Експертний висновок
№ 783
Дійсний
з 08.11.2017 до 08.11.2020

212.

Мережевий криптомодуль «Гряда-301»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу до мережевого криптомодуля «Гряда-301» ЄААД.469535.049Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 784
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

213.

Електронний ключ «Кристал-1Д»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу електронного ключа «Кристал-1Д» ЄААД.469535.046Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 785
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

214.

Електронний ключ «Кристал-1»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу електронного ключа «Кристал-1» ЄААД.469535.040Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 786
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

215.

Криптомодуль «Гряда-61»,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу до криптомодуля «Гряда-61» ЄААД.469535.044Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 787
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

216.

Пристрій технічного захисту інформації «KVS-3000»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Виріб технічного захисту інформації «KVS-3000». Технічне завдання».

Виробництво ТОВ «Квертус»,
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9

Експертний висновок
№ 788
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

217.

Обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії «Commscope», США».

Виробництво ТОВ «МУК ДІСТРІБЬЮШН», м. Київ, вул. Донецька, 16/2,

Експертний висновок
№ 789
Дійсний
з 01.12.2017 до 01.12.2020

218.

Пристрої мережевого захисту Cisco FirePower 2110, 2120, 2130, 2140 під керуванням операційної системи Firepower Thread Defence версії 6.х та Cisco Adaptive Security Appliance Software версії 9.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевого захисту Cisco FirePower 2110, 2120, 2130, 2140 під керуванням операційної системи Firepower Thread Defence версії 6.х та Cisco Adaptive Security Appliance Software версії 9.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 790
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

219.

Пристрої захисту електронної пошти Cisco Email Security Appliance C170, C190, C380, C390, C680, C690, C690X під керуванням операційної системи AsyncOS версії 11.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої захисту електронної пошти Cisco Email Security Appliance C170, C190, C380, C390, C680, C690, C690X під керуванням операційної системи AsyncOS версії 11.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 791
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

220.

Пристрої веб-безпеки Cisco Web Security Appliance S170, S190, S380, S390, S680, S690, S690X під керуванням операційної системи
AsyncOS версії 10.х та 11.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої веб-безпеки Cisco Web Security Appliance S170, S190, S380, S390, S680, S690, S690X під керуванням операційної системи AsyncOS версії 10.х та 11.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 792
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

221.

Комутатори Cisco серії Nexus 3000, 3100, 31100, 36100, 3200, 3500
під керуванням операційної системи NX-OS версії 6.х та 7.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco серії Nexus 3000, 3100, 31100, 36100, 3200, 3500 під керуванням операційної системи NX-OS версії 6.х та 7.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 793
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

222.

Голосові шлюзи Cisco серії VG 200/202/204/224/310/320/350 під керуванням операційної системи Cisco ІOS 12.х та 15.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Голосові шлюзи Cisco серії VG 200/202/204/224/310/320/350 під керуванням операційної системи Cisco ІOS 12.х та 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 794
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

223.

Пристрої захисту від шкідливого програмного забезпечення
Cisco Advanced Malware Protection 7150, 8050, 8150, 8350, 8360, 8370, 8390 під керуванням операційної системи FireSIGHT System Software версії 6.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої захисту від шкідливого програмного забезпечення Cisco Advanced Malware Protection 7150, 8050, 8150, 8350, 8360, 8370, 8390 під керуванням операційної системи FireSIGHT System Software версії 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 795
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

224.

Програмний комплекс захисту інформації
Trend Micro Deep Security версії 10.х

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс захисту інформації Trend Micro Deep Security. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Trend Micro (Японія),
Unit 3603, Jumeirah Business Center 3, Cluster Y, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 488075, Dubai, United Arab Emirates

Експертний висновок
№ 798
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

225.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Система електронного документообігу «ДОК ПРОФ ВЕБ» версії 1.х

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на комплекс засобів захисту комп’ютерної програми «Система електронного документообігу «ДОК ПРОФ ВЕБ». Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва ТОВ «НОВАТУМ», м. Київ,
вул. Тургенєвська, 32А

Експертний висновок
№ 799
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

226.

Програмний продукт для захисту від шкідливого програмного забезпечення «ROMAD Endpoint Defense» версії 1.х.уууу для Windows з системою централізованого керування захистом

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт для захисту від шкідливого програмного забезпечення «ROMAD Endpoint Defense» версії 1.х.уууу для Windows з системою централізованого керування захистом. Технічне завдання за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва ТОВ «РОМАД УКРАЇНА», м. Київ, просп. Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17

Експертний висновок
№ 800
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

227.

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації
Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light
версії OfficeScan XG

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Trend Micro (Японія),
Unit 3603, Jumeirah Business Center 3, Cluster Y, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 488075, Dubai, United Arab Emirates

Експертний висновок
№ 801
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

228.

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «Комп’ютерна програма Megapolis.Документообіг 3.0» версії 3.х

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Захищений програмний комплекс «Комп’ютерна програма Megapolis. Документообіг 3.0». Технічне завдання».

Виробництва ТОВ «Софтлайн ІТ», м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 802
Дійсний
з 28.12.2017 до 28.12.2020

229.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система LinuxMint версія 18.2, програмна збірка дистрибутиву – «Калина-1»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система LinuxMint версія 18.2, програмна збірка дистрибутиву – «Калина-1». Технічні вимоги».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, вул. О. Гончара, 55

Експертний висновок
№ 805
Дійсний
з 18.01.2018 до 18.01.2021

230.

Програмний продукт Symantec Data Center Security: Server, Monitoring Edition & Server Advanced версії 6.X,

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт «Symantec Data Center Security». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Symantec Corporation (США),
наданіий на експертизу ТОВ «ОБЕРІГ ІТ»,
 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 806
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

231.

Програмний продукт Symantec Data Loss Prevention версії 15.X,

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт «Symantec Data Loss Prevention». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Виробництва
компанії
Symantec Corporation (США),
наданий на експертизу ТОВ «ОБЕРІГ ІТ»,
 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 807
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

232.

Програмний продукт Symantec Messaging Gateway версії 10.X

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт «Symantec Messaging Gateway». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Symantec Corporation (США),
наданіий на експертизу ТОВ «ОБЕРІГ ІТ»,
 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 808
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

233.

Захищений програмний комплекс "Система відеоспостереження СаМаР" (версія 1.Х)

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищений програмний комплекс "Система відеоспостереження СаМаР". Технічне завдання"

ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН", м. Київ, вул. Пріорська, 10

Експертний висновок
№ 809
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

234.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу пристроїв мережевої безпеки серії WatchGuard Firebox (моделі Firebox Т1х, Т3х, Т5х, Т7х, М2хх, М3хх, М4хх, М5хх, М6хх, М4ххх, М5ххх), що функціонують під керуванням операційної системи Fireware (Fireware XTM) версії 12.х.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки серії WatchGuard Firebox (моделі Firebox Т1х, Т3х, Т5х, Т7х, М2хх, М3хх, М4хх, М5хх, М6хх, М4ххх, М5ххх), що функціонують під керуванням операційної системи Fireware (Fireware XTM) версії 12.х.х. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 810
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

235.

Програмне забезпечення McAfee Complete Endpoint Protection – Business (шифр – McAfee СЕР-В)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації. Програмного забезпечення McAfee Complete Endpoint Protection – Business (шифр – McAfee СЕР-В). Технічні вимоги»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 811
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

236.

Програмне забезпечення McAfee Complete Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee СTР)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації. Програмного забезпечення McAfee Complete Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee СTР). Технічні вимоги»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 812
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

237.

Програмне забезпечення McAfee Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee ЕTР)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації. Програмного забезпечення McAfee Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee ЕTР). Технічні вимоги»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 813
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

238.

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5700, 5900, 5920, 5930, 5940, 5950, 11900, 12500, 12900 під керуванням OC Comware версії 7.0

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5700, 5900, 5920, 5930, 5940, 5950, 11900, 12500, 12900 під керуванням OC Comware версії 7.0. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 814
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

239.

Механізми захисту інформації програмного забезпечення централізованого керування та моніторингу HPE Intelligent Management Center версії 7

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення централізованого керування та моніторингу HPE Intelligent Management Center версії 7. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 815
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

240.

Програмне забезпечення Hewlett-Packard Enterprise VSR 1000 Virtual Services Router Series

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення Hewlett-Packard Enterprise VSR 1000 Virtual Services Router Series. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 816
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

241.

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії Aruba 2530, 2540, 2620, 2930, 3810, 5400R під керуванням операційної системи ArubaOS версії 16.x

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії Aruba 2530, 2540, 2620, 2930, 3810, 5400R під керуванням OC ArubaOS версії 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 817
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

242.

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5130, 5510, 7500, 10500 під керуванням OC Comware версії 7.0

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5130, 5510, 7500, 10500 під керуванням
OC Comware версії 7.0. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 818
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021