Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Діяльність » Експертиза » Технічний захист інформації


версія для друку
13 липня 2020

Перелік засобів технічного захисту інформації,
дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсівта інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

Цей Перелік формується відповідно до п. 17 Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229. Перелік призначений для використання суб'єктами системи технічного захисту інформації (ТЗІ) під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) та комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах (АС).

Перелік містить номенклатуру засобів ТЗІ (технічних засобів, основним функціональним призначенням яких є захист інформації від загроз витоку, порушення цілісності та блокування; технічних засобів, в яких додатково до основного призначення передбачено функції захисту інформації; засобів, які призначені, спеціально розроблені або пристосовані для пошуку закладних пристроїв і які створюють загрозу для інформації; засобів, які спеціально розроблені або пристосовані для оцінювання захищеності інформації), відповідність яких вимогам нормативних документів з питань ТЗІ засвідчено сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком, одержаними у порядку, який встановлено нормативно-правовими актами: Правилами проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації, затвердженими спільним наказом Адміністрації Держспецзв'язку та Держспоживстандарту України від 25.04.2007 р. № 75/91 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 р. за № 498/13765, та Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Держспецзв'язку України від 16.05.2007 р. № 93 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 р. за № 820/14087.

Використання засобів цього Переліку під час створення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС не увільняє від необхідності оцінювання відповідності досягнутого рівня захисту інформації встановленому вимогами нормативних документів з ТЗІ, яке здійснюється шляхом атестації комплексів ТЗІ на ОІД або експертизи КСЗІ в АС.

Порядок використання засобів ТЗІ, які не ввійшли до цього Переліку, в комплексах ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС визначається нормативними документами у сфері ТЗІ.

Оновлення інформації, яка міститься в Переліку, здійснюється шляхом періодичного внесення змін до попередньої редакції. Перелік та його доповнення розміщуються на WEB-сайті www.dsszzi.gov.ua.

За додатковими відомостями про засоби з цього Переліку, стан їх виробництва та порядок постачання необхідно звертатися до виробника (постачальника).

Назва, позначення
засобу та його технічних умов
 (за наявності)

Призначення
засобу

Виробник (постачальник),
місто, контактний телефон

Реквізити документа, що засвідчує відповідність вимогам НД з ТЗІ

1

Комплекс засобів захисту захищеного програмногокомплексу «Mirobase» версії 8.х.

Призначений для прихованого спостереження за діяльністю працівників за ЕОМ, а також оцінки ефективності роботи.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «Mirobase». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2,з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Компанія
«Спеценерготехнології», м. Київ, вул. Пушкінська, 31-А.

Експертний висновок
№ 714
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

2

Механізми захисту інформації програмного продукту"Microsoft SharePoint Server 2016".

Призначениї для організації та підтримки спільної робои користувачів з інформацією у вигляді файлів, процесів, потоків та служб.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі "Програмний продукт MicrosoftSharePointServer 2016. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КД-2, КА-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-2, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

Виробництва компанії
"Microsoft Corporation"
(США)/ТОВ "Майкрософт Україна", м. Київ, вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 715
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

3

Комплекс засобів захисту операційної системи"Microsoft Windows Server 2016 Datacenter".

Призначений для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності об’єктів захисту, що циркулюють в операційній системі "Microsoft Windows Server 2016 Datacenter".
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows Server 2016 Datacenter. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦД-1, ЦА 1, ЦА 2, ЦО-1, ЦВ 1, ДР-1, ДС 1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НИ 2, НК 1, НО-3, НЦ-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Microsoft Corporation"
(США)/ТОВ"Майкрософт Україна", м. Київ, вул. Жилянська, 75

Експертний висновок
№ 716
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

4

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованогодоступу "Автоматизованої системи управління документами"ДОК ПРОФ 3" версії 3.X.Y.Z.

Призначений для для реалізації автоматизованої системи діловодства та електронного документообігу.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічному завданні на комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу автоматизованої системи управління документами "ДОК ПРОФ 3", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР 1, ДЗ-1, ДВ-1, ДС-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ 2, НА 2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

ТОВ "ТРАНСЛІНК КОНСАЛТИНГ, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21

Експертний висновок
№ 717
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

5

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсівкомплексу комутаційного обладнання SI3000 cCS.

Призначена для мереж загального користування, для мереж спеціального зв’язку та бізнес-мереж.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів комплексу комутаційного обладнання SI3000 cCS виробництва "IskratelTelekomunikacijskisistemi", d.o.o. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДР 1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ 2, НВ 1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва
"Iskratel Telekomunikacijski sistemi", d.o.o. (Словенія), Ljubljanskacesta 24 a, 4000 Kranj

Експертний висновок
№ 718
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

6

Комплекс засобів захисту інформаціїна базі пристрою комутації та маршрутизації мовної інформаціїз функціями центру обробки викликів Talk2bits.

Призначений для захисту інформаційних об’єктів від НСД за допомогою вбудованих засобів захисту, контролем за виконанням дій користувачів та процесів при використанні ними інформаційних об’єктів у відповідності до встановленої політики безпеки.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту інформації на базі пристрою комутації та маршрутизації мовної інформації з функціями центру обробки викликів Talk2bits, шифр "ІСАТ". Технічне завдання" № 24/2/2 1125 від 28.05.2010, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР 2, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-3коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

ТОВ "Ай Сі Ем Груп", м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок
№ 719
Дійсний з 28.04.2017
до 28.04.2020

7

Антивірусне програмне забезпечення ESET Mail Security
для Linux/BSD/Solaris версії 4.X (EMSL).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 720
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

8

Антивірусне програмне забезпечення ESET Mail Security
для Microsoft Exchange Server версії 6.X (EMS MES).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 721
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

9

Антивірусне програмне забезпечення ESET Mail Security
для IBM Lotus Domino версії 4.X (EMS IBM).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 722
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

10

Антивірусне програмне забезпечення ESET Gateway Security
для Linux/BSD/Solaris версії 4.X (EGS).

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 723
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

11

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Endpoint Security для Android, у складі: ESET Endpoint Security для Android версії 2.X, з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 724
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

12

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 725
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

13

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 726
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

14

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Secure Business у складі: ESET Endpoint Security для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X, ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.X, ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.X, ESET Mail Security для Linux/BSD/Solaris
версії 4.X, ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server
версії 6.X, ESET Mail Security для IBM Lotus Domino версії 4.X,
ESET Endpoint Security для Android версії 2.Х.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 727
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

15

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Protection Standart, у складі: ESET Endpoint Antivirus для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж
ESET Remote Administrator версії 6.X, ESET File Security
для Microsoft Windows Server версії 6.X, ESET File Security
для Linux/BSD/Solaris версії 4.X, ESET Endpoint Security для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НК-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 728
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

16

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Security, у складі: ESET Endpoint Security для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж
ESET Remote Administrator версії 6.X та ESET Endpoint Security
для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1,з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 729
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

17

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Antivirus, у складі: ESET Endpoint Antivirus для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж
ESET Remote Administrator версії 6.X та
ESET Endpoint Security для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 730
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

18

Програмний продукт антивірусного захисту інформації
ESET Endpoint Protection Advanced, у складі:
ESET Endpoint Security для Windows версії 6.X з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 6.X, ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.X,
ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.X,
ESET Endpoint Security для Android версії 2.X.

Призначене для захисту робочих станцій користувачів від дій шкідливого програмного забезпечення та реагуванні на виявлення даних програм та інформації, а також мережевих атак.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічній документації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НК-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
компанії «ESET»/ ADEONSKs.r.o., Špitalska ulica číslo 53, 811 01, Bratislava, Slovenská republika

Експертний висновок
№ 731
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

19

Програмний продукт "Oracle Business Intelligence 12c".

Призначений для аналізу та відображення інформації з різних джерел.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "OracleBusinessIntelligence 12c. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Oracle" (США)/Представництвом"Оракл Недерланд Б.В.", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

Експертний висновок
№ 732
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

20

Програмний продукт "Oracle Data IntegratorEnterprise Edition 12c.

Призначений для автоматизації процесів переміщення і трансформації (перетворення) даних між ІТС в різних режимах: пакетному, реальному часі, синхронному, асинхронному з використанням ELTархітектури.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Oracle" (США)/Представництвом"Оракл Недерланд Б.В.", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

Експертний висновок
№ 733
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

21

Програмний продукт "Oracle GoldenGate 12c".

Призначений для захоплення (визначення та отримання) змін даних у БД джерела (CDC), їх перетворення і доставки до іншої цільової БД.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle GoldenGate 12c. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДC-1, ДВ-2, НР-2, НИ 1, НК-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"Oracle" (США)/Представництвом"Оракл Недерланд Б.В.", м. Київ, вул. Мечникова, 2.

Експертний висновок
№ 734
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

22

Механізми захисту інформації програмного продукту"Microsoft System Center 2016 Datacenter"

Призначениі для захисту в "Microsoft System Center 2016 Datacenter" власних виконуваних файлів, пакетів керування, файлів скриптів PowellShell, політики, послідовності завдань, заявок користувачів, журналів подій, а також об’єктів-користувачів над якими дозволено виконувати дії з конфігурування та моніторингу.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі "Програмний продукт Microsoft System Center 2016 Datacenter. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-3, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Виробництва компанії
"MicrosoftCorporation"
(США)/ТОВ "Майкрософт Україна", м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Експертний висновок
№ 735
Дійсний з 15.05.2017
до 15.05.2020

23

Комплекс засобів захиступрограмного забезпечення антивірусного захисту інформації "Zillya! Антивірус для Бізнесу" версії 1.1.XXXX.Y,

Призначений для антивірусного захисту інформації в різних операційних системах.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації "Zillya! Антивірус для Бізнесу". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

Виробництва
ТОВ "ОЛАЙТІ СЕРВІС", м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, офіс 17.

Експертний висновок
№ 736
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

24

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі«VTI-Рубіж» (версія 2.0).

Призначений для реалізації механізмів захисту інформації від НСД, автоматизації процесів керування ними та створення захищеної технології оброблення, зберігання і представлення інформації з обмеженим доступом в ІТС систем класів 1 та 2.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі «VTI-Рубіж» (версія 2.0). Технічне завдання. 21502504.184154.708.ТЗ», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-3, з рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва ПАТ «КП ОТІ», м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32.

Експертний висновок
№ 737
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

25

Комплекс зв’язку машини командно-штабної «К-1450-02 ААНЗ.461262.002-02».

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічний захист інформації від несанкціонованого доступу машини командно-штабної К-1450-02 ААНЗ.461262.002-02. Технічні вимоги. Шифр «Світязь», сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НЦ-1, НО-2, НВ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Телекарт-Прилад»,м. Одеса, пр.-т Маршала Жукова, 105

Експертний висновок
№ 738
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

26

Комплекс засобів захисту від несанкціонованого доступуапаратно-програмного електронного ключа «Алмаз-1К».

Призначений для формування та перевірки ЕЦП та зберігання особистих ключів користувачів з використанням механізмів криптографічного захисту інформації.
Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу електронного ключа «Алмаз-1К», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-3, НВ-1, з рівнем гарантій Г-3 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99, та є надійним засобом електронного цифрового підпису, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу і безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій», м. Харків, вул. бпакуліна, 12.

Експертний висновок
№ 739
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

27

Система захисту інформації ЛОЗАТМ-1, версія 4.Х.Y.

Призначена для використання у складі КСЗІ в АС класу «1».
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Система захисту інформації ЛОЗАТМ-1, версія 3.Х.Y. Технічне завдання. Редакція 4», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-3, КО-1, ЦА-1, ДС-1,ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, для конфігурації «Підвищена безпека» та КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4,НИ-2/НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації «Стандартна безпека», з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Науково-дослідний інститут «Автопром», м. Київ, вул. Тверська, 6

Експертний висновок
№ 740
Дійсний з 01.06.2017
до 01.06.2020

28

Партія виробів «Генератор шуму акустичний ТОПАЗ ГША-4»,виробництва ТОВ НВФ «ТОПАЗ».

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори шуму акустичні «Топаз ГША-4». Технічні умови ТУ У 33.2 – 24787625.003 – 2003 (із змінами №№ 1–4, пункти 1.2.2.1, 1.2.2.3, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 1.2.3.2, 1.2.3.7)».

ТОВ НВФ «ТОПАЗ»
Україна, м. Миколаїв

Експертний висновок
№ 741
Дійсний з 07.06.2017
до 07.06.2020, виданий на партіювиробів
(зав.№№ 001-17…100-17)

29

Партія виробів «Генератор шуму акустичний ТОПАЗ ГША-4М»,(зав. №№ 001-17–100-17).

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори шуму акустичні «Топаз ГША-4М». Технічні умови ТУ У 33.2 – 24787625.003 – 2003 (із змінами №№ 1–4, пункти 1.2.2.1, 1.2.2.3, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 1.2.3.2, 1.2.3.7)».

ТОВ НВФ «ТОПАЗ»
Україна, м. Миколаїв

Експертний висновок
№ 742
Дійсний з 07.06.2017
до 07.06.2020, виданий на партію виробів
(зав.№№ 001-17…100-17)

30

Партія виробів «Генератор шуму акустичний ТОПАЗ ГША-4МК»,(зав. №№ 001-17–50-17).

Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори шуму акустичні «Топаз ГША-4». Технічні умови ТУ У 33.2 – 24787625.003 – 2003 (із змінами №№ 1–4, пункти 1.2.2.1, 1.2.2.3, 1.2.2.5, 1.2.2.7, 1.2.3.2, 1.2.3.7)».

ТОВ НВФ «ТОПАЗ»
Україна, м. Миколаїв

Експертний висновок
№ 743
Дійсний з 07.06.2017
до 07.06.2020, виданий на партіювиробів
(зав. №№ 001-17…50-17)

31

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексуКомп’ютерна програма «Megapolis3.UnityBase» версії 1.х.

Призначений для розробки та створення докуметоорієнтованих, розподілених корпоративних систем класу ЕСМ із застосування в складі ІТС класу 2 та з побудованих за клієн-серверною технологією.
Відповідає вимогамнормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Захищений програмний комплекс «Комп’ютерна програма «Megapolis3.UnityBase». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Інтекресі Бейз», м. Київ, вул. Ваиля Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 744
Дійсний з 30.06.2017
до 30-.06.2020

32

Пристрій захисту «Базальт-1»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-1. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-218-97 (п. 1.2 табл.1 розд. 1, 2, 3)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 748
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 600 – 649)

33

Пристрій захисту
«Базальт-2ГС»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-2ГС. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-221-97 (п.п. 1.2.2 – 1.2.5, 1.2.9)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 749
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1050 – 1289)

34

Пристрій захисту «Базальт-3»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-3. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-222-97 (п.п. 1.2.1, 1.2.5 – 1.2.8)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 750
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 2200 – 2349)

35

Пристрій захисту
«Базальт-4ГА»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Устройство защитное БАЗАЛЬТ-4ГА. Технические условия ТУ У 3.88-23724999-224-99 (п.п. 1.2.2 – 1.2.3, 1.2.8)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 751
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1200 – 1389)

36

Випромінювач віброакустичний
«Базальт-4ДВМ»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Випромінювач віброакустичний БАЗАЛЬТ-4ДВМ. Технічні умови ТУ У 31.6-30967720-001-2002 (п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 752
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 7000 – 7719)

37

Випромінювач акустичний
«Базальт-4ДА»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Излучатель акустический БАЗАЛЬТ-4ДА. Технические условия ТУ У 31.6-30967720-002-2004 (п.п. 1.2.1 – 1.2.4)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 753
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1300 – 1489)

38

Пристрій захисту
«Базальт-5ГЕШ»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрій захищений «Базальт-5ГЕШ». Технічні умови ТУ У 32.2-23724999-001-2000 (розділ 1)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 754
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 1700 – 1869)

39

Пристрій захисту цифрових телефонних апаратів
«Базальт-31Б»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої захисту цифрових телефонних апаратів БАЗАЛЬТ-31. Технічні умови ТУ У 31.6-30967720-004:2008 (п.п. 1.2.1 – 1.2.4)».

Дочірнього підприємства «Укрспецтехніка система»,м. Київ, вул. М. Максимовича, 2

Експертний висновок
№ 755
Дійсний
з 14.08.2017 до 14.08.2020
виданий на виріб
(зав. № 150 – 189)

40

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення Медичної інформаційної системи «МедЕйр», версія 2.3

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту медичної інформаційної системи «МЕДЕЙР», версія 2.3. Технічні вимоги», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «ІЛАЙФ»,м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139

Експертний висновок
№ 756
Дійсний
з 31.08.2017 до 31.08.2020

41

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової телефонної станції «Грінлайт» моделі «TURBO 80»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з рівнем довіри Е3 в обсязі функцій, зазначених у документі «Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової телефонної станції «Грінлайт» моделі «TURBO 80». Технічні вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва компанії
«Auto Telecom Co., Ltd» (Тайвань, КНР), Надана на експертизу ТОВ «Телефонні системи і мережі «Анфер»,м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Д

Експертний висновок
№ 757
Дійсний
з 31.08.2017 до 31.08.2020

42

Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у Технічному завданні на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця внутрішнього Користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (Шифр «КСЗІ НАІС. Користувач»).

Головний сервісний центр
 Міністерства внутрішніх справ України,м. Київ, вул. Лук’янівська, 62,

Експертний висновок
№ 758
Дійсний
з 13.09.2017 до 13.09.2020

43

Шлюз мережний «Бар’єр-1ОО»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічному завданні та Доповненні № 1 до Технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу з розробки шлюзу мережного «Бар’єр-1ОО», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2 з рівнем гарантій Г-4 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5 004 99.

Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій», м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 759
Дійсний
з 13.09.2017 до 13.09.2020

44

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів установчо-виробничих автоматичних телефонних станцій серії «Coral FlexiCom»моделей -UСx/-R200/-400/-R500/-R800/-R3000/-R4000/-5000/-6000 (версія програмного забезпечення 16.08, код 8517610000),

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з рівнем довіри Е3 в обсязі функцій, зазначених у документі «Система технічного захисту інформаційних ресурсів універсальної цифрової телекомунікаційної станції «Coral FlexiCom». Технічні вимоги (шифр – Захист Coral FlexiCom)».

Виробництва компанії
TadiranTelecom (TTL) L.P. (Ізраїль), надана на експертизуТОВ «Телеком Логістика Сервіс»,

Експертний висновок
№ 760
Дійсний
з 13.09.2017 до 13.09.2020

45

Програмний продукт антивірусного захисту
«Panzor Cloud Antivirus» версії 1.Х.Х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт антивірусного захисту «Panzor Cloud Antivirus». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації» № И2908-04 від 29.08.2017 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ.2.5-004-99.

Виробництва
«PanzorCybersecurity», США,надано на експертизу Шевченком І.С. (ІПН: 3064615533),

Експертний висновок
№ 761
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

46

Пристрої мережевої безпеки серії FortiGate, FortiGate Rugged, FortiWiFi, FortiCarrier під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х, виробництва компанії «Fortinet»,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки серії «FortiGate», FortiGate Rugged, FortiWiFi, FortiCarrier під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, ДР-1, ДС-1, НР-1, НР-2, НК-1, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва компанії
«Fortinet» (США)надані на експертизу Підприємством зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ»,м. Київ, вул. Марко Вовчок, 18А

Експертний висновок
№ 762
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

47

Пристрої мережевої безпеки «FortiGate» (програмне забезпечення на віртуальній машині), серії FG-VM00, FG-VM01, FG-VM02, FG-VM04, FG-VM08, FG-VM16, FG-VM32 та FG-VMUL під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х виробництва компанії «Fortinet»,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки «FortiGate» серії FG-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.х та 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-1, ДР-1, ДС-1, НР-1, НР-2, НК-1, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва компанії
«Fortinet» (США)Підприємством зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ»,м. Київ, вул. Марко Вовчок, 18А

Експертний висновок
№ 763
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

48

Захищений носій даних електронного ідентифікаційногодокумента на базі чипа NXP P5CD080A,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений носій даних електронного ідентифікаційного документа на базі чипа NXP P5CD080A. Технічні вимоги», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності КА-1, КВ-3, ЦА-2, ЦВ-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ.2.5-004-99.
Коректність реалізації криптографічних перетворень об’єкта експертизи(послуги безпеки КВ-3, ЦВ-3, НИ-2, НВ-3) має бути окремо підтверджена за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Виробництва компанії
«NXPSemiconductors» (Нідерланди), наданий на експертизуПрАТ «ОТІ»,

Експертний висновок
№ 764
Дійсний
з 25.09.2017 до 25.09.2020

49

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу компютерної програми фіксування судового процесу (судового засідання) та інших процесів з фіксацією та відтворенням звуку та зображення «Акорд», версії 1.Х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Компютерная програма фіксування судового процесу (судового засідання) та інших процесів з фіксацією та відтворенням звуку та зображення «Акорд» («Акорд»). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається таким функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва ТОВ «КОМПАНІЯ КІТ»
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14

Експертний висновок
№ 765
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

50

Партія виробів генератор електромагнітних завад «ТУМАН»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Генератори електромагнітних завад «ТУМАН». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «Світ інформаційно-телекомунікаційних рішень»

Експертний висновок
№ 766
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020
виданий на виріб
(зав. № 1-450)

51

Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу «Комплекс «Гриф» версії 4

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу «Комплекс «Гриф» версії 4. Технічне завдання UA.21541987.00025-01 90 01».

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”
03151, м. Київ, просп.Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 767
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

52

Партія виробів «Прилад віброакустичного захисту інформації «ОЦЗІ-ВА»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Прилад віброакустичного захисту інформації «ОЦЗІ-ВА». Технічні умови ТУ У 73.1-31310763-001-2003».

Виробництва ТОВ «ОЦЗІ»
м. Київ, вул. Радистів, 64

Експертний висновок
№ 768
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020
виданий на виріб
(зав. № 1-450)

53

Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарної установи

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарної установи. Технічне завдання».

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”
03151, м. Київ, просп.Повітрофлотський, 54

Експертний висновок
№ 769
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

54

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C2960» під керуванням операційної системи IOS 15.х,

Відповідає вимогам вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C2960 під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1,ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 770
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

55

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3560» під керуванням операційної системи IOS 15.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3560 під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1,ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 771
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

56

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3650» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3650 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 772
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

57

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3650» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3650 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 773
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

58

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3750» під керуванням операційної системи IOS 15.х,

Відповідає вимогам документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3750 під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 774
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

59

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3850» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3850 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Порядок ідентифікації об’єктів експертизи та вимоги до умов їх використання визначені у відповідних розділах експертного висновку.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 775
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

60

Комутатори «Cisco Catalyst серій WS-C3850» під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій WS-C3850 під керуванням операційної системи IOS-ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 776
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

61

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 777
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

62

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4200 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.
Порядок ідентифікації об’єктів експертизи та вимоги до умов їх використання визначені у відповідних розділах експертного висновку.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 778
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

63

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 779
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

64

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4300 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 780
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

65

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 781
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

66

Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400
під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори з інтегрованими послугами Cisco ISR4400 під керуванням операційної системи IOS ХЕ 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 782
Дійсний
з 20.10.2017 до 20.10.2020

67

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «Компютерна програма «bmp’online» версії 7.х

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «Компютерна програма «bmp’online». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: «КА-2, КО-1, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Виробництва ТОВ «Террасофт»,
м. Київ, вул. Будіндустрії, 5

Експертний висновок
№ 783
Дійсний
з 08.11.2017 до 08.11.2020

68

Мережевий криптомодуль «Гряда-301»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу до мережевого криптомодуля «Гряда-301» ЄААД.469535.049Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 784
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

69

Електронний ключ «Кристал-1Д»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу електронного ключа «Кристал-1Д» ЄААД.469535.046Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 785
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

70

Електронний ключ «Кристал-1»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу електронного ключа «Кристал-1» ЄААД.469535.040Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 786
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

71

Криптомодуль «Гряда-61»,

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у Технічних вимогах з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу до криптомодуля «Гряда-61» ЄААД.469535.044Д4.01.

Виробництво Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
м. Харків, вул. Бакуліна, 12,

Експертний висновок
№ 787
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

72

Пристрій технічного захисту інформації «KVS-3000»

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Виріб технічного захисту інформації «KVS-3000». Технічне завдання».

Виробництво ТОВ «Квертус»,
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9

Експертний висновок
№ 788
Дійсний
з 23.11.2017 до 23.11.2020

73

Обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії «Commscope», США».

Виробництво ТОВ «МУК ДІСТРІБЬЮШН», м. Київ, вул. Донецька, 16/2,

Експертний висновок
№ 789
Дійсний
з 01.12.2017 до 01.12.2020

74

Пристрої мережевого захисту Cisco FirePower 2110, 2120, 2130, 2140 під керуванням операційної системи Firepower Thread Defence версії 6.х та Cisco Adaptive Security Appliance Software версії 9.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевого захисту Cisco FirePower 2110, 2120, 2130, 2140 під керуванням операційної системи Firepower Thread Defence версії 6.х та Cisco Adaptive Security Appliance Software версії 9.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 790
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

75

Пристрої захисту електронної пошти Cisco Email Security Appliance C170, C190, C380, C390, C680, C690, C690X під керуванням операційної системи AsyncOS версії 11.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої захисту електронної пошти Cisco Email Security Appliance C170, C190, C380, C390, C680, C690, C690X під керуванням операційної системи AsyncOS версії 11.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 791
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

76

Пристрої веб-безпеки Cisco Web Security Appliance S170, S190, S380, S390, S680, S690, S690X під керуванням операційної системи
AsyncOS версії 10.х та 11.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої веб-безпеки Cisco Web Security Appliance S170, S190, S380, S390, S680, S690, S690X під керуванням операційної системи AsyncOS версії 10.х та 11.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 792
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

77

Комутатори Cisco серії Nexus 3000, 3100, 31100, 36100, 3200, 3500
під керуванням операційної системи NX-OS версії 6.х та 7.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco серії Nexus 3000, 3100, 31100, 36100, 3200, 3500 під керуванням операційної системи NX-OS версії 6.х та 7.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 793
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

78

Голосові шлюзи Cisco серії VG 200/202/204/224/310/320/350 під керуванням операційної системи Cisco ІOS 12.х та 15.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Голосові шлюзи Cisco серії VG 200/202/204/224/310/320/350 під керуванням операційної системи Cisco ІOS 12.х та 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 794
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

79

Пристрої захисту від шкідливого програмного забезпечення
Cisco Advanced Malware Protection 7150, 8050, 8150, 8350, 8360, 8370, 8390 під керуванням операційної системи FireSIGHT System Software версії 6.х

Відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої захисту від шкідливого програмного забезпечення Cisco Advanced Malware Protection 7150, 8050, 8150, 8350, 8360, 8370, 8390 під керуванням операційної системи FireSIGHT System Software версії 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
Cisco Systems, Inc. (США), надані на експертизу Представництвом Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок
№ 795
Дійсний
з 07.12.2017 до 07.12.2020

80

Програмний комплекс захисту інформації
Trend Micro Deep Security версії 10.х

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс захисту інформації Trend Micro Deep Security. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Trend Micro (Японія),
Unit 3603, Jumeirah Business Center 3, Cluster Y, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 488075, Dubai, United Arab Emirates

Експертний висновок
№ 798
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

81

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Система електронного документообігу «ДОК ПРОФ ВЕБ» версії 1.х

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на комплекс засобів захисту комп’ютерної програми «Система електронного документообігу «ДОК ПРОФ ВЕБ». Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва ТОВ «НОВАТУМ», м. Київ,
вул. Тургенєвська, 32А

Експертний висновок
№ 799
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

82

Програмний продукт для захисту від шкідливого програмного забезпечення «ROMAD Endpoint Defense» версії 1.х.уууу для Windows з системою централізованого керування захистом

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт для захисту від шкідливого програмного забезпечення «ROMAD Endpoint Defense» версії 1.х.уууу для Windows з системою централізованого керування захистом. Технічне завдання за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва ТОВ «РОМАД УКРАЇНА», м. Київ, просп. Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17

Експертний висновок
№ 800
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

83

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації
Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light
версії OfficeScan XG

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Trend Micro (Японія),
Unit 3603, Jumeirah Business Center 3, Cluster Y, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 488075, Dubai, United Arab Emirates

Експертний висновок
№ 801
Дійсний
з 22.12.2017 до 22.12.2020

84

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «Комп’ютерна програма Megapolis.Документообіг 3.0» версії 3.х

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Захищений програмний комплекс «Комп’ютерна програма Megapolis. Документообіг 3.0». Технічне завдання».

Виробництва ТОВ «Софтлайн ІТ», м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 802
Дійсний
з 28.12.2017 до 28.12.2020

85

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система LinuxMint версія 18.2, програмна збірка дистрибутиву – «Калина-1»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система LinuxMint версія 18.2, програмна збірка дистрибутиву – «Калина-1». Технічні вимоги».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, вул. О. Гончара, 55

Експертний висновок
№ 805
Дійсний
з 18.01.2018 до 18.01.2021

86

Програмний продукт Symantec Data Center Security: Server, Monitoring Edition & Server Advanced версії 6.X,

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт «Symantec Data Center Security». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Symantec Corporation (США),
наданіий на експертизу ТОВ «ОБЕРІГ ІТ»,
 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 806
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

87

Програмний продукт Symantec Data Loss Prevention версії 15.X,

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт «Symantec Data Loss Prevention». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Виробництва
компанії
Symantec Corporation (США),
наданий на експертизу ТОВ «ОБЕРІГ ІТ»,
 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 807
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

88

Програмний продукт Symantec Messaging Gateway версії 10.X

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт «Symantec Messaging Gateway». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва
компанії
Symantec Corporation (США),
наданіий на експертизу ТОВ «ОБЕРІГ ІТ»,
 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 808
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

89

Захищений програмний комплекс "Система відеоспостереження СаМаР" (версія 1.Х)

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищений програмний комплекс "Система відеоспостереження СаМаР". Технічне завдання"

ТОВ "КОБІ ДІСТРІБЬЮШИН", м. Київ, вул. Пріорська, 10

Експертний висновок
№ 809
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

90

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу пристроїв мережевої безпеки серії WatchGuard Firebox (моделі Firebox Т1х, Т3х, Т5х, Т7х, М2хх, М3хх, М4хх, М5хх, М6хх, М4ххх, М5ххх), що функціонують під керуванням операційної системи Fireware (Fireware XTM) версії 12.х.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки серії WatchGuard Firebox (моделі Firebox Т1х, Т3х, Т5х, Т7х, М2хх, М3хх, М4хх, М5хх, М6хх, М4ххх, М5ххх), що функціонують під керуванням операційної системи Fireware (Fireware XTM) версії 12.х.х. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 810
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

91

Програмне забезпечення McAfee Complete Endpoint Protection – Business (шифр – McAfee СЕР-В)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації. Програмного забезпечення McAfee Complete Endpoint Protection – Business (шифр – McAfee СЕР-В). Технічні вимоги»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 811
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

92

Програмне забезпечення McAfee Complete Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee СTР)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації. Програмного забезпечення McAfee Complete Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee СTР). Технічні вимоги»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 812
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

93

Програмне забезпечення McAfee Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee ЕTР)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації. Програмного забезпечення McAfee Endpoint Threat Protection (шифр – McAfee ЕTР). Технічні вимоги»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 813
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

94

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5700, 5900, 5920, 5930, 5940, 5950, 11900, 12500, 12900 під керуванням OC Comware версії 7.0

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5700, 5900, 5920, 5930, 5940, 5950, 11900, 12500, 12900 під керуванням OC Comware версії 7.0. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 814
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

95

Механізми захисту інформації програмного забезпечення централізованого керування та моніторингу HPE Intelligent Management Center версії 7

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення централізованого керування та моніторингу HPE Intelligent Management Center версії 7. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 815
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

96

Програмне забезпечення Hewlett-Packard Enterprise VSR 1000 Virtual Services Router Series

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення Hewlett-Packard Enterprise VSR 1000 Virtual Services Router Series. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 816
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

97

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії Aruba 2530, 2540, 2620, 2930, 3810, 5400R під керуванням операційної системи ArubaOS версії 16.x

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії Aruba 2530, 2540, 2620, 2930, 3810, 5400R під керуванням OC ArubaOS версії 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 817
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

98

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5130, 5510, 7500, 10500 під керуванням OC Comware версії 7.0

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 5130, 5510, 7500, 10500 під керуванням
OC Comware версії 7.0. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 818
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

99

Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 3600, 5120, 7500, 10500 під керуванням OC Comware версії 5.20

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Hewlett Packard Enterprise серії HPE 3600, 5120, 7500, 10500 під керуванням
OC Comware версії 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 819
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

100

Маршрутизатори Hewlett-Packard Enterprise серій HSR 6600, HPE HSR 6800, HPE MSR 900/920/93x, MSR 1000 під керуванням операційної системи Comware версії 5.20

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори
Hewlett-Packard Enterprise серій HSR 6600, HPE HSR 6800, HPE MSR 900/920/93x, MSR 1000 під керуванням OC Comware версії 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 820
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

101

Маршрутизатори Hewlett-Packard Enterprise серій МSR 95х, МSR 1000, MSR 2000, MSR 3000, MSR 4000, MSR 5000, НSR 6600, НSR 6800 під керуванням операційної системи Comware версії 7.0

відповідають вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори
Hewlett-Packard Enterprise серій МSR 95х, МSR 1000, MSR 2000, MSR 3000, MSR 4000, MSR 5000, НSR 6600, НSR 6800 під керуванням OC Comware версії 7.0. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «Х’юлетт-Пакард Ю.Ей» м. Київ, вул. Жилянська, 110

Експертний висновок
№ 821
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

102

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Symantec Endpoint Protection 14.XX-XX.XX,

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації комплексу засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Symantec Endpoint Protection 14.XX-XX.XX (шифр – «SEP»). Технічні вимоги».

Виробництва компанії Symantec Corporation (США), наданий на експертизу ТОВ "ОБЕРІГ ІТ", м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 822
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

103

Комплекс засобів захисту Wheel Systems FUDO PAM Version 3.X-X.X-X.X

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації комплексу засобів захисту Wheel Systems FUDO PAM Version 3.X-X.X-X.X (шифр – «WSF»). Технічні вимоги»

Виробництва компанії Wheel Systems Sp z o.o (Польша), наданий на експертизу ТОВ "ОБЕРІГ ІТ", м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 1В/12

Експертний висновок
№ 823
Дійсний
з 06.03.2018 до 06.03.2021

104

Захищений програмний комплекс «M.E.Doc» версії 11.ХХ.ХХХ

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «M.E.Doc». Технічне завдання»

ТОВ "Лінкос Груп",
04080, м. Київ,
вул. Кирилівська, 102

Експертний висновок
№ 824
Дійсний
з 15.03.2018 до 15.03.2021

105

Комплекс засобів захисту радіотерміналу систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata моделі MBD-R100H з програмним забезпеченням версії 7.8

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata моделі MBD-R100H. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва
Mobidata (H.K) Industrial Development Co. Limited, Гонконг, наданий на експертизу ТОВ «Радіоконнект», м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34

Експертний висновок
№ 825
Дійсний
з 23.03.2018 до 23.03.2021

106

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми (система управління підприємством) «IT-Enterprise» («ІТ-Підприємство», «ІТ-Предприятие»)

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «30116577.001 94 01 Комп’ютерна програма (Система управління підприємством) «IT-Enterprise» («ІТ-Підприємство», «ІТ-Предприятие»). Технічні вимоги до комплексу засобів захисту».

ТОВ НВП «Інформаційні технології», м. Київ, вул. Є. Чавдар, 5, офіс 212

Експертний висновок
№ 826
Дійсний
з 30.03.2018 до 30.03.2021

107

Захищена довірена платформа на базі NXP JCOP 3 SmartMX2-P60

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищена довірена платформа на базі NXP JCOP 3 SmartMX2-P60. Технічні вимоги»

Виробництва NXP Semiconductors, Нідерланди, наданий на експертизу ПрАТ «ОТІ», м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32

Експертний висновок
№ 827
Дійсний
з 17.04.2018 до 17.04.2021

108

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту».

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ», м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 828
Дійсний
з 17.04.2018 до 17.04.2021

109

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Дебет Плюс» версії 12

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Дебет Плюс» версії 12. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Наданий на експертизу Марченком Я.Г., м. Київ, просп. Григоренка, 38А, кв. 27

Експертний висновок
№ 829
Дійсний
з 17.04.2018 до 17.04.2021

110

Програмний засіб електронного документообігу «SX-Government»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний засіб електронного документообігу «SX-Government». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

ТОВ «Софт Експаншен Україна», м. Вінниця, просп. Космонавтів, 30А, офіс 521

Експертний висновок
№ 830
Дійсний
з 17.04.2018 до 17.04.2021

111

Партія обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії «Райхле і Де-Массарі» (R&M)»

Виробництва компанії Райхле і Де-Массарі (R&M) (Швейцарія), наданий на експертизу ДП «Сінергія», м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, офіс 817

Експертний висновок
№ 831
Дійсний
з 17.04.2018 до 17.04.2021

112

Партія обладнання для побудови неекранованих та екранованих каналів кабельних мереж на основі мідного кабелю «звита пара» класу D, E, F

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до обладнання для побудови каналів неекранованих та екранованих каналів кабельних мереж на основі мідного кабелю «звита пара» класу D, E, F виробництва компанії «Райхле і Де-Массарі» (R&M)»

Виробництва компанії Райхле і Де-Массарі (R&M) (Швейцарія), наданий на експертизу ДП «Сінергія», м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, офіс 817

Експертний висновок
№ 832
Дійсний
з 17.04.2018 до 17.04.2021

113

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Бухгалтерія

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 833
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

114

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 834
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

115

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Комплексний облік

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 835
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

116

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Фінанси

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 836
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

117

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Виробництво

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 837
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

118

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 838
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

119

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Агро

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 839
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

120

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Документообіг

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 840
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

121

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Звітність

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 841
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

122

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Зарплата і кадри

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 842
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

123

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми MASTER:Торгівля

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «41516110.001 94 01 Комп’ютерна програма-платформа MASTER у конфігураціях (програмних продуктах) MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, MASTER:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту»

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок
№ 843
Дійсний
з 08.05.2018 до 08.05.2021

124

Комплекс засобів захисту програмного комплексу «ObserveIT» версії 7.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс ObserveIT. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ТОВ «БАКОТЕК ЛТД» м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б, офіс 12

Експертний висновок
№ 844
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

125

Комплекс засобів захисту від несанкціонованого доступу програмного комплексу «Автоматизована система повного фіксування судового процесу SRS Femida Prо» версії 2.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс (комп’ютерна програма) «Автоматизована система повного фіксування судового процесу SRS Femida Prо». Технічне завдання»

ТОВ «Спеціальні Реєструючі Системи» м. Київ, вул. Солом’янська, 5, офіс 409

Експертний висновок
№ 845
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

126

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу апаратно-програмного комплексу «КПП» версії 1.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «Апаратно-програмний комплекс «КПП». Технічне завдання»

ТОВ «Музео Тікет» м. Київ, вул. Предславинська, 39

Експертний висновок
№ 846
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

127

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу захищеного програмного комплексу «ІС-ПРО» версії 7.ХХ.ХХХ

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО». Технічне завдання»

ТОВ «Інтелект-сервіс» м. Київ, вул. Кирилівська, 102

Експертний висновок
№ 847
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

128

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet» версії 1.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні
«Захищений програмний комплекс «Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet». Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ТОВ «Інтекресі Бейз» м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок
№ 848
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

129

Система захисту від шкідливого програмного забезпечення Cisco AMP Threat Grid Appliances (моделі 5504, 5004) під керуванням програмного забезпечення версії 2.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система захисту від шкідливого програмного забезпечення Cisco AMP Threat Grid Appliances під керуванням програмного забезпечення версії 2.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»

Експертний висновок
№ 849
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

130

Система аналізу і контролю трафіку Allot DPI Service Gateway: SG-Tera, SG-9500, SG-9100, SG-9700, SG-9008, SSG-400, SSG-800

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система аналізу і контролю трафіку Allot DPI Service Gateway: SG-Tera, SG-9500, SG-9100, SG-9700, SG-9008, SSG-400, SSG-800. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «НЕТВЕЛЛ-УКРАЇНА» м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 56Б, 56/12

Експертний висновок
№ 850
Дійсний
з 01.06.2018 до 01.06.2021

131

Захищений носій даних електронного
посвідчення пенсіонера
виробництва
ТОВ «Техноконсалтинг»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Розробка захищеного носія даних електронного посвідчення пенсіонера»

Виробництва
ТОВ «Техноконсалтинг»наданіий на експертизу ТОВ «Центр ідентифікації»
м. Київ, пров. Музейний, 2В

Експертний висновок
 № 851
Дійсний
з 18.06.2018 до 18.06.2021

132

Програмний комплекс
«Macroscop» версії 2.х
виробництва компанії
«Датастрим ДЕП» (Білорусь)

Виробництва компанії
«Датастрим ДЕП» (Білорусь)
наданіий на експертизу ТОВ «АЙТІІКС»
м. Київ, вул. Машинобудівна, 36, офіс 1

Експертний висновок
 № 852
Дійсний
з 18.06.2018 до 18.06.2021
(дія експертного висновку зупинена)

133

Організаційно-технічне рішення на розгортання комплексної системи захисту інформації
медичної інформаційної системи закладів охорони здоров'я

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання на побудову організаційно-технічного рішення на розгортання комплексної системи захисту інформації медичної інформаційної системи закладів охорони здоров'я".

ТОВ "Ілайф"
м. Київ, вул. Зоологічна, 4а

Експертний висновок
 № 853
Дійсний
з 10.07.2018 до 10.07.2023

134

Організаційно-технічне рішення на розгортання комплексної системи захисту інформації
медичної інформаційної системи закладів охорони здоров'я

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання на побудову організаційно-технічного рішення на розгортання комплексної системи захисту інформації медичної інформаційної системи закладів охорони здоров'я".

ТОВ "Ілайф"
м. Київ, вул. Зоологічна, 4а

Експертний висновок
 № 853
Дійсний
з 10.07.2018 до 10.07.2023

135

Спеціальне програмне
забезпечення "Nexpose"
виробництва компанії "Rapid 7 LLC" (США)

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Спеціальне програмне забезпечення для оцінки стану захищеності інформації "Nexpose". Технічні вимоги".

Виробництва компанії "Rapid 7 LLC" (США)
наданіий на експертизу ТОВ "Новелл Консалтинг"
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 6, корпус 7

Експертний висновок
 № 854
Дійсний
з 10.07.2018 до 10.07.2021

136

Шлюз мережний "Бар'єр 1ЦСК"
виробництва ПрАТ "Інститут
інформаційних технологій"

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документах: "Шлюз мережний "Бар'єр 1ЦСК". Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу з розробки шлюзу мережного "Бар'єр 1ЦСК". Частина 1. Основні вимоги. ЄААД.469535.217 ТЗ 1" та "Доповнення № 1 до технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу з розробки шлюзу мережного "Бар'єр 1ЦСК". (Частина 1. Основні вимоги). ЄААД.469535.217.01 ТЗ 1"

Виробництва ПрАТ "Інститут інформаційних технологій"
м. Харків, вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок
 № 855
Дійсний
з 10.07.2018 до 10.07.2021

137

 КЗЗ програмного забезпечення «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформації ЄААД.468244.272 ТЗ».

ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3

Експертний висновок
 № 856
Дійсний
з 24.07.2018 до 24.07.2021

138

Захищений носій даних
електронних ідентифі-каційних та реєстра-ційних доку-ментів на базі чипа Infineon SLE78CLFX4000P
виробництва ТОВ «Уні-версальні інформаційні технології»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Розробка захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLFX4000P»

Виробництва ТОВ «Універ-сальні інформаційні технології»
наданіий на експертизу державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготов-ленню цінних паперів»,

Експертний висновок
 № 857
Дійсний
з 24.07.2018 до 24.07.2021

139

КЗЗ автоматизованої медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД» версії 5, виробництва
ПрАТ «МАКРОХІМ»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу автоматизованої медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД». Технічні вимоги».

Виробництва
ПрАТ «МАКРОХІМ»
наданіий на експертизу ТОВ «АЛТ Україна Лтд.», м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4

Експертний висновок
 № 858
Дійсний
з 24.07.2018 до 24.07.2021

140

Система захисту від шкідливого програмного забезпечення
Cisco Advanced Malware Protection
виробництва компанії
 «Cisco Systems» (США)

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система захисту від шкідливого програмного забезпечення Cisco Advanced Malware Protection у складі засобів захисту кінцевих пристроїв Cisco AMP for Endpoints версії 5.х, AMP для ESA, AMP для WSA та підсистемою Cisco AMP Virtual Private Cloud Applience версії 2.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
 «Cisco Systems» (США) наданіий на експертизу
Представництвом «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»,
м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4В

Експертний висновок
 № 859
Дійсний
з 24.07.2018 до 24.07.2021

141

КЗЗ комп’ютерної програми «А5 Бухгалтерія (А5)»
виробництва
ТОВ «А5 СІСТЕМС»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми «А5 Бухгалтерія (А5)». Технічне завдання».

Виробництва
ТОВ «А5 СІСТЕМС»
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 15/15

Експертний висновок
 № 860
Дійсний
з 24.07.2018 до 24.07.2021

142

Комплекс засобів захисту Web-ресурсів від несанкціонованого доступу «Тайфун-Web» версії 1.хх, виробництва
ТОВ «Інститут комп’ю-терних технологій»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Комплекс засобів захисту Web-ресурсів від несанкціонованого доступу «Тайфун-Web». Версія 1. Технічне завдання UA.21541987.00019-01 90 01».

Виробництва ТОВ «Інститут комп’ютерних технологій»
м. Київ, вул. Солом
ʼянська, 3

Експертний висновок
 № 861
Дійсний
з 07.09.2018 до 07.09.2021

143

Захищений програмний комплекс «Центральна база даних електронної системи охорони здо-ров’я «eHealth» версії 8.х виробництва ДП «Електронне здоров’я»

Відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Захищений програмний комплекс «Центральний компонент інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина система охорони здоров’я «eHealth». Технічне завдання» (із доповненням № 1).

Виробництва ДП «Електронне здоров’я»
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7

Експертний висновок
 № 862
Дійсний
з 07.09.2018 до 07.09.2021

144

Комп’ютерна програма «АЛЬФА.БУХГАЛТЕРІЯ» версії 1.х.х.х
виробництва
ТОВ «СОФТ ПРОДАКШН»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми «АЛЬФА.БУХГАЛТЕРІЯ» версії 1.х.х.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва ТОВ «СОФТ ПРОДАКШН» м. Київ, вул. Маршала Гречко, буд. 13

Експертний висновок
 № 863 Дійсний
з 13.09.2018 до 13.09.2021

145

«Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал»
виробництва
ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал. Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП» м. Київ, вул. Ярославська, 5/2Б

Експертний висновок
 № 864 Дійсний
з 07.09.2018 до 07.09.2021

146

Спеціальний пристрій друку та копіювання»
виробництва
ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Спеціальний пристрій друку та копіювання. Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП» м. Київ, вул. Ярославська, 5/2Б

Експертний висновок
 № 865 Дійсний
з 07.09.2018 до 07.09.2021

147

Засіб активного захисту автоматизованих систем «DELTA-7»
виробництва
ТОВ «ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засіб активного захисту автоматизованих систем «DELTA-7». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ» м. Київ, вул. О. Шовкуненка, 4

Експертний висновок
 № 866 Дійсний
з 07.09.2018 до 07.09.2021

148

Програмне забезпечення
McAfee Web Security, Gateway Edition Software, McAfee Web Anti-Malware, Gateway Edition Software версії 7.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Web Security, Gateway Edition Software; McAfee Web Anti-Malware, Gateway Edition Software версії 7.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 867 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

149

Програмне забезпечення
McAfee Network Security Platform (IPS) версії 9.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Network Security Platform (IPS) версії 9.х із системою керування McAfee Network Security Manager. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 868 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

150

Програмне забезпечення
McAfee Cloud Workload Security версії 5.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Cloud Workload Security версії 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 869 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

151

Програмне забезпечення
McAfee Data Center Security Suite for Databases версії 5.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Data Center Security Suite for Databases версії 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 870 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

152

Програмне забезпечення
McAfee Advanced Threat Defense версії 4.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Advanced Threat Defense версії 4.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 871 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

153

Програмне забезпечення
McAfee Advanced Correlation Engine версії 10.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Advanced Correlation Engine версії 10.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 872 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

154

Програмне забезпечення
McAfee Data Loss Prevention Endpoint версії 11.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Data Loss Prevention Endpoint версії 11.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 873 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

155

Програмне забезпечення
McAfee Endpoint Threat Defense and Response версії 2.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Endpoint Threat Defense and Response версії 2.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 874 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

156

Програмне забезпечення
McAfee Enterprise Security Manager, Enterprise Log Manager та Event Receiver
версії 10.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Enterprise Security Manager, Enterprise Log Manager та Event Receiver версії 10.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 875 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

157

Програмне забезпечення
McAfee Threat Intelligence Exchange версії 2.х
виробництва компанії
McAfee Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмне забезпечення McAfee Threat Intelligence Exchange версії 2.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
McAfee Inc. (США) наданий на експертизу ТОВ «БАКОТЕК ЛТД», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29Б

Експертний висновок
 № 876 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

158

Програмний продукт
«ESET Enterprise Inspector» версії 1.х
виробництва
компанії «ESET» (Словаччина)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт моніторингу та контролю безпеки ESET Enterprise Inspector версії 1.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії «ESET» (Словаччина) наданий на експертизу ADEON SK s.r.o., Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovak Republic

Експертний висновок
 № 877 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

159

Програмний продукт контролю доступу «ESET Secure Authentication» версії 2.х
виробництва
компанії «ESET» (Словаччина)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт контролю доступу ESET Secure Authentication версії 2.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії «ESET» (Словаччина) наданий на експертизу ADEON SK s.r.o., Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovak Republic

Експертний висновок
 № 878 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

160

Програмний продукт контролю доступу
«ESET Endpoint Encryption Pro»
виробництва
компанії «ESET» (Словаччина)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт контролю доступу ESET Endpoint Encryption Pro у складі: ESET Endpoint Encryption Server версії 2.х та ESET Endpoint Encryption Client версії 4.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії «ESET» (Словаччина) наданий на експертизу ADEON SK s.r.o., Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovak Republic

Експертний висновок
 № 879 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

161

Програмний продукт захисту інформації «Safetica Full DLP» версії 8.х
виробництва компанії
«Safetica Technologies» (Чехія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт захисту інформації Safetica Full DLP версії 8.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії «Safetica Technologies» (Чехія) наданий на експертизу ADEON SK s.r.o., Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovak Republic

Експертний висновок
 № 880 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

162

Програмна система електронного документообігу «FossDoc» версії 6.х
виробництва
ТОВ «ФОСС-Он-Лайн»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Програмна система електронного документообігу «FossDoc». Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва ТОВ «ФОСС-Он-Лайн» м. Харків, вул. Дарвіна, 20

Експертний висновок
 № 881 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

163

«Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал»
виробництва
ТОВ «ПРОКСІМУС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документах «Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал. ТУ У 26.2-31355139-027:2018» та «Спеціальні вимоги із захисту Спеціального інформаційно-телекомунікаційного терміналу від витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень».

Виробництва ТОВ «ПРОКСІМУС» м. Київ, вул. Успішна, 34

Експертний висновок
 № 883 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

164

«Спеціальний пристрій друку та копіювання»
виробництва
ТОВ «ПРОКСІМУС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документах «Спеціальний пристрій друку та копіювання. ТУ У 26.2-31355139-029:2018» та «Спеціальні вимоги із захисту Спеціального пристрою друку та копіювання від витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень».

Виробництва ТОВ «ПРОКСІМУС» м. Київ, вул. Успішна, 34

Експертний висновок
 № 884 Дійсний
з 28.09.2018 до 28.09.2021

165

Програмна система корпоративної електронної пошти «FossDocMail» версії 6.х
виробництва
ТОВ «ФОСС-Он-Лайн»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Програмна система корпоративної електронної пошти «FossDocMail». Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва ТОВ «ФОСС-Он-Лайн» м. Харків, вул. Дарвіна, 20

Експертний висновок
 № 885 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

166

Комплекс засобів захисту
Cisco Unified Communications Manager 11.5
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Cisco Unified Communications Manager 11.5 з терміналами Cisco IP Phone серій 7800 та 8800. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США) наданий на експертизу Представництвом «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.» м. Київ, вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок
 № 886 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

167

КЗЗ програмної платформи «Інтелектуальна система моніторингу IVMS-8600»
версії 2.х.х
виробництва компанії
«Hikvision» (КНР)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації Комплексу засобів захисту прорамної платформи «Інтелектуальна система IVMS-8600», версії 2.х.х, виробництва компанії Hikvision. Технічні вимоги».

Виробництва компанії
«Hikvision» (КНР) наданий на експертизу ТОВ «Інженіринг-Аналітика», м. Київ, бул. Лесі Українки, 21

Експертний висновок
 № 887 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

168

Вібровипромінювач «ВИ3-50»
виробництва
ПрАТ «МАРС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до генератору шумових сигналів «МАРС-ТЗО-4-2», колонки акустичної захищеної «МАРС-АКЗ» та вібровипромінювачів «ВИ3-50», «ВИ4-50» (п.п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4).

Виробництва ПрАТ «МАРС», м. Київ, вул. Володимирська, 101

Експертний висновок
 № 888 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

169

Вібровипромінювач «ВИ4-50»
виробництва
ПрАТ «МАРС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до генератору шумових сигналів «МАРС-ТЗО-4-2», колонки акустичної захищеної «МАРС-АКЗ» та вібровипромінювачів «ВИ3-50», «ВИ4-50» (п.п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4).

Виробництва ПрАТ «МАРС», м. Київ, вул. Володимирська, 101

Експертний висновок
 № 889 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

170

Генератор шумових сигналів «МАРС-ТЗО-4-2»
виробництва
ПрАТ «МАРС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до генератору шумових сигналів «МАРС-ТЗО-4-2», колонки акустичної захищеної «МАРС-АКЗ» та вібровипромінювачів «ВИ3-50», «ВИ4-50» (п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13).

Виробництва ПрАТ «МАРС», м. Київ, вул. Володимирська, 101

Експертний висновок
 № 890 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

171

 Колонка акустична захищена «МАРС-АКЗ»
виробництва
ПрАТ «МАРС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічні вимоги до генератору шумових сигналів «МАРС-ТЗО-4-2», колонки акустичної захищеної «МАРС-АКЗ» та вібровипромінювачів «ВИ3-50», «ВИ4-50» (п.п. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5).

Виробництва ПрАТ «МАРС», м. Київ, вул. Володимирська, 101

Експертний висновок
 № 891 Дійсний
з 17.10.2018 до 17.10.2021

172

«Електронна обчислювальна машина ЕОМ-ПМ»
виробництва
ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР»

відповідає нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документах «Електронні обчислювальні машини ЕОМ-П. Технічні умови ТУ У 26.2-21670779-007:2012» та «Електронні обчислювальні машини ЕОМ-П. Технічні умови
ТУ1 У 26.2-21670779-007:2012».

Виробництва ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР», м. Київ, вул. Смоленська, 31-33

Експертний висновок №896 Дійсний
з 28.11.2018 до 28.11.2021

173

Програмне забезпечення ArcSight Data Platform
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №899 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

174

Програмне забезпечення ArcSight Enterprise Security Manager версії 6.х
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №900 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

175

Сервер ArcSight Enterprise Security Manager Express
(із програмним забезпеченням версії 6.х)
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №901 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

176

Програмне забезпечення ArcSight Investigate версії 2.х
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №902 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

177

Програмне забезпечення ArcSight User Behavior Analytics версії 5.х
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №903 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

178

Програмне забезпечення ArcSight Threat Detector
версії 2.х
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №904 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

179

Програмне забезпечення ArcSight Reputation Security Monitor Plus версії 1.х
виробництва компанії
 «ENTCO ENTERPRISE B.V.»
(Швейцарія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система управління даними про події та інциденти інформаційної безпеки Micro Focus ArcSight. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва підприємство зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Експертний висновок №905 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

180

Міжмережеві екрани для
WEB XML-додатків FortiWeb
виробництва компанії
Fortinet, Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Міжмережеві екрани для WEB та XML-додатків FortiWeb (моделі FortiWeb-100D, FortiWeb-100E, FortiWeb-100F, FortiWeb-400D, FortiWeb-400E, FortiWeb-500F, FortiWeb-600D, FortiWeb-600E, FortiWeb-600F, FortiWeb-1000D, FortiWeb-1000E, FortiWeb-1000F, FortiWeb-1100F, FortiWeb-2000E, FortiWeb-2000F, FortiWeb-2100F, FortiWeb-3000E, FortiWeb-3000F, FortiWeb-3010E, FortiWeb-3010F, FortiWeb-3100F, FortiWeb-3200F, FortiWeb-4000E, FortiWeb-4000F, FortiWeb-4100F, FortiWeb-4200F) та програмне забезпечення на віртуальній машині FortiWeb-VM01, FortiWeb-VM02, FortiWeb-VM04, FortiWeb-VM08, Central Manager VM під керуванням ОС FortiWeb версій 4.х, 5.х та 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва іноземним підприємством «ЛОГІН», м. Київ, просп. Перемоги, 62Б

Експертний висновок №906 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

181

Засоби мережевого захисту FortiSandbox
виробництва компанії
Fortinet Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засоби мережевого захисту FortiSandbox (моделі FortiSandbox-1000D, FortiSandbox-1000E, FortiSandbox-2000E, FortiSandbox-3000E, FortiSandbox-3500D, FortiSandbox-3500E, SAM-3500D, SAM-3500E та програмне забезпечення на віртуальній машині FortiSandbox-VM00). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва іноземним підприємством «ЛОГІН», м. Київ, просп. Перемоги, 62Б

Експертний висновок №907 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

182

Міжмережеві екрани захисту електронної пошти серії FortiMail
виробництва компанії
Fortinet, Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Міжмережеві екрани захисту електронної пошти серії FortiMail (моделі FortiMail-60D, FortiMail-60E, FortiMail-200E, FortiMail-200F, FortiMail-400E, FortiMail-400F, FortiMail-900F, FortiMail-1000D, FortiMail-1000E, FortiMail-2000E, FortiMail-2000F, FortiMail-3000E, FortiMail-3200E та програмне забезпечення на віртуальній машині FortiMail-VM00, FortiMail-VM01, FortiMail-VM02, FortiMail-VM04, FortiMail-VM08, FortiMail-VM16, FortiMail-VM32) під керуванням операційної системи FortiOS версій 4.х, 5.х та 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва іноземним підприємством «ЛОГІН», м. Київ, просп. Перемоги, 62Б

Експертний висновок №908 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

183

Засоби антивірусного захисту FortiClient
виробництва компанії
Fortinet Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засоби антивірусного захисту FortiClient, FortiClient Chromebook Enterprise Management Server, FortiClient Enterprise Management Server. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва іноземним підприємством «ЛОГІН», м. Київ, просп. Перемоги, 62Б

Експертний висновок №909 Дійсний
з 04.12.2018 до 04.12.2021

184

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення
«РІАС-4ФМ/1»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А
«РІАС-4ШЛ(А)». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-004:2014»
(п. 1.3.37).

Виробництва приватним підприємством «РІАС», м. Київ, вул. Колекторна, 30

Експертний висновок №912 Дійсний
з 07.12.2018 до 07.12.2021

185

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення
«РІАС-4ФМ/6»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А
«РІАС-4ШЛ(А)». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-004:2014»
(п. 1.3.37).

Виробництва приватним підприємством «РІАС», м. Київ, вул. Колекторна, 30

Експертний висновок №913 Дійсний
з 07.12.2018 до 07.12.2021

186

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення
«РІАС-4ФМ/10»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А
«РІАС-4ШЛ(А)». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-004:2014»
(п. 1.3.37).

Виробництва приватним підприємством «РІАС», м. Київ, вул. Колекторна, 30

Експертний висновок №914 Дійсний
з 07.12.2018 до 07.12.2021

187

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення
«РІАС-4ФМ/20»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А
«РІАС-4ШЛ(А)». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-004:2014»
(п. 1.3.37).

Виробництва приватним підприємством «РІАС», м. Київ, вул. Колекторна, 30

Експертний висновок №915 Дійсний
з 07.12.2018 до 07.12.2021

188

Комплекс фото/відео фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД»
виробництва ТОВ «Українські системні інновації»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс фото/відео фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД» Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва ТОВ «Українські системні інновації», м. Київ, вул. Полтавська, 10

Експертний висновок №916 Дійсний
з 18.12.2018 до 18.12.2021

189

Медична інформаційна система «Доктор Елекс» версії 5.х
виробництва
ТОВ «Доктор Елекс»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Медична інформаційна система «Доктор Елекс» версія 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва ТОВ «Доктор Елекс», м. Львів, вул. Наукова, 7, корпус Г

Експертний висновок №917 Дійсний
з 22.12.2018 до 22.12.2021

190

Організаційно-технічне рішення медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД»
(клієнт-серверний компонент)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічне завдання на створення організаційно-технічного рішення на розгортання типової складової комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі автоматизованої медичної
 інформаційної системи ЕМСІМЕД (клієнт-серверний компонент)
№ 804.24720905.00027ТЗ 03».

Виробництва Приватним акціонерним товариством «МАКРОХІМ», м. Київ, вул. Верхня, 3

Експертний висновок №918 Дійсний
з 22.12.2018 до 22.12.2023

191

Cisco Unified Communications Manager 12.x
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової телефонної станції
Cisco Unified Communications Manager 12.x. Технічні вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №921 Дійсний
з 28.12.2018 до 28.12.2021

192

Маршрутизатори Cisco серій С880 та С890
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори
Cisco серій С880 та С890 під керуванням операційної системи IOS-XE версії 15.x. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №922 Дійсний
з 28.12.2018 до 28.12.2021

193

Маршрутизатори Cisco
серії ASR 1000
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори
Cisco серії ASR 1000 під керуванням операційної системи IOS-XE версій 3.x та 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №923 Дійсний
з 28.12.2018 до 28.12.2021

194

Маршрутизатори Cisco
серії ІSR 1100
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори
Cisco серії ІSR 1100 під керуванням операційної системи IOS-XE версій 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №924 Дійсний
з 28.12.2018 до 28.12.2021

195

Комутатори Cisco Catalyst
серій С9300, С9400, С9500
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Catalyst серій С9300, С9400, С9500 під керуванням операційної системи
IOS-XE версії 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Виробництва Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.», м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №925 Дійсний
з 28.12.2018 до 28.12.2021

196

Програмний комплекс «Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду «АІСФ/РАІS» версії 1.х

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Створення програмного комплексу «Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду. Вимоги до комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу. Часткове технічне завдання. 39682689.020-ЧТЗ».

Виробництва ТОВ «Інститут розробки інформаційних систем», м. Київ, просп. Перемоги, 29

Експертний висновок №926 Дійсний
з 28.12.2018 до 28.12.2021

197

Ethernet комутатори
серії ECS45xx
виробництва компанії
Edge-Core Networks Corporation (Тайвань)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Ethernet комутатори серії ECS45xx (моделі ECS4510-28T, ECS4510-28P, ECS4510-28F, ECS4510-52T, ECS451052P, ECS4510-12PD). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Виробництва ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «РОМСАТ», м. Київ, просп. Оболонський, 32Б, офіс 402

Експертний висновок №927 Дійсний
з 25.01.2019 до 25.01.2022

198

Організаційно-технічне рішення медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД»
(серверний компонент)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічне завдання на створення організаційно-технічного рішення на розгортання типової складової комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі автоматизованої медичної інформаційної системи ЕМСІМЕД (серверний компонент) № 804.24720905.00027ТЗ 01»

Виробництва Приватним акціонерним товариством «МАКРОХІМ», м. Київ, вул. Верхня, 3

Експертний висновок №928 Дійсний
з 25.01.2019 до 25.01.2024

199

Комп’ютерна програма «Інтелект Люкс:Бюджетна бухгалтерія» версії 1.х
виробництва фізичної особи підприємця Зелінського Ігоря Адамовича

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп’ютерна програма «Інтелект Люкс: Бюджетна бухгалтерія». Технічне завдання»

наданий на експертизу Зелінським І.А., Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів,
вул. Незалежності, 406

Експертний висновок №929 Дійсний
з 01.02.2019 до 01.02.2022

200

Пристрої моделювання загроз
Check Point SandBlast Appliances
виробництва компанії
Check Point Software Technologies Ltd (Ізраїль)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації пристроїв моделювання загроз, виявлення шкідливого програмного забезпечення та мережевих атак «Check Point SandBlast Appliances (серії ТЕ100Х, ТЕ250Х, ТЕ1000Х, ТЕ2000Х, ТЕ2000Х НРР)». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «Швидкі надійні з’єднання», м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14

Експертний висновок №930 Дійсний
з 15.02.2019 до 15.02.2022

201

«Check Point Endpoint Security версії Е80.хх»
виробництва компанії
Check Point Software Technologies Ltd (Ізраїль)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Система забезпечення інформаційної безпеки робочих місць та даних користувачів «Check Point Endpoint Security версії Е80.хх». Технічні вимоги (версія 2.0)».

Виробництва ТОВ «Швидкі надійні з’єднання», м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14

Експертний висновок №931 Дійсний
з 15.02.2019 до 15.02.2022

202

Програмний виріб «Захищений термінал» комплексу захищених мобільних переговорів «SecurePhone»
виробництва
ТОВ «ДОЛЯ І КО. ЛТД»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний виріб «Захищений термінал» програмного комплексу захищених мобільних переговорів «SecurePhone». Часткове технічне завдання. Вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу. UA. 01043342.00001-01 90 02» із доповненням № 1 до нього (UA. 01043342.00001-01 90 04)

Виробництва ТОВ «ДОЛЯ І КО. ЛТД», м. Київ, пров. Памви Беринди, 4

Експертний висновок №932 Дійсний
з 15.02.2019 до 15.02.2022

203

Організаційно-технічне рішення медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД»
«Медичний заклад (амбулаторія)»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічне завдання на створення організаційно-технічного рішення на розгортання типової складової комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі автоматизованої медичної інформаційної системи ЕМСІМЕД (компонент «Медичний заклад (амбулаторія)») № 804.24720905.00027ТЗ 02».

Виробництва Приватного акціонерного товариства «МАКРОХІМ», м. Київ, вул. Верхня, 3

Експертний висновок №933 Дійсний
з 15.02.2019 до 15.02.2024

204

Програмна система електронного захисту «FossProtect» версії 2.х
виробництва
ТОВ «ФОСС-Он-Лайн»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Програмна система електронного захисту «FossProtect». Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу».

Виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «ФОСС-Он-Лайн», м. Харків, вул. Дарвіна, 20

Експертний висновок №934 Дійсний
з 15.02.2019 до 15.02.2022

205

Захищений носій даних електронного посвідчення пенсіонера
виробництва
ТОВ «Техноконсалтинг»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Розробка захищеного носія даних електронного посвідчення пенсіонера».

Виробництва ТОВ «ЦЕНТР ІДЕНТИФІКАЦІЇ», м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1

Експертний висновок №935 Дійсний
з 28.02.2019 до 22.02.2022

206

програмний комплекс антивірусного захисту
«Avast Business Antivirus» версії 19.X.Y виробництва компанії AVAST Software s.r.o. (Чеська республіка)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс антивірусного захисту «Avast Business Antivirus» версії 19». Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу», сукупність яких визначаеться функціональним профілем захищеності {КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2}

Виробництва ТОВ «Ідеалсофт», м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53А

Експертний висновок №936
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022.

207

Програмний комплекс «Система електронного документообігу
«E-docs.Platform» версії 2.х
виробництва ТОВ «Е-ДОКС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Комплекс засобів захисту програмного комплексу «Система електронного документообігу «E-docs.Platform». Технічне завдання», сукупність яких визначаеться функціональнимпрофілем захищеності {КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2}

Виробництва ТОВ «Е-ДОКС», м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21, літ. А

Експертний висновок №937
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

208

Маршрутизатори Cisco
серії ASR 920
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Маршрутизатори
Cisco серії АSR 920 під керуванням операційної системи IOS-XE версій 3.х та 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначаеться функціональним профілем захищеності {КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1}

Виробництва ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН», м. Київ, вул. Донецька, 16/2

Експертний висновок №938
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

209

Фільтри електричні мережні
«ФЕМ 3»
виробництва ТОВ «Топстрім»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри електричні мережні
«ФЕМ 3». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «Топстрім», м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 2

Експертний висновок №939
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

210

Фільтри електричні мережні
«ФЕМ 3-25»
виробництва ТОВ «Топстрім»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри електричні мережні
«ФЕМ 3-25». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «Топстрім», м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 2

Експертний висновок №940
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

211

Фільтри електричні мережні
«ФЕМ 25»
виробництва ТОВ «Топстрім»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри електричні мережні
«ФЕМ 25». Технічні вимоги».

Виробництва ТОВ «Топстрім», м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 2

Експертний висновок №941
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

212

КЗЗ програмної платформи «Інтелектуальна система управління системами безпеки HikCentral» версії 1.х.х
виробництва компанії
«Hikvision» (КНР)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації Комплексу засобів захисту програмної платформи «Інтелектуальна система управління системами безпеки HikCentral», версії 1.х.х, виробництва компанії Hikvision. Технічні вимоги», сукупність яких визначаеться функціональним профілем захищеності {КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-3, НВ-1}

Виробництва ТОВ «Інженіринг-Аналітика», м. Київ, бул. Лесі Українки, 21, прим. 201

Експертний висновок №942
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

213

Організаційно-технічне рішення КСЗІ АС класу «1» (ТЕЗІС-2-Гриф-3)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах класу «1». Технічне
завдання на створення організаційно-технічного рішення. ІАЛЦ.62.09.20.2018.01.ОТР.Гриф3 (ТЕЗІС-2-Гриф-3)».

НДЦ «ТЕЗІС»КПІ ім. Ігоря Сікорського,
м. Київ-56, вул. Політехнічна, 12, офіс 406

Експертний висновок №943
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2024

214

Організаційно-технічне рішення КСЗІ АС класу «1» (ТЕЗІС-4-Гриф-3)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах класу «1». Технічне
завдання на створення організаційно-технічного рішення. ІАЛЦ.62.09.20.2018.01.ОТР.ДСК.Гриф3 (ТЕЗІС-4-Гриф-3)».

НДЦ «ТЕЗІС»КПІ ім. Ігоря Сікорського,
м. Київ-56, вул. Політехнічна, 12, офіс 406

Експертний висновок №944
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2024

215

 Організаційно-технічне рішення КСЗІ в АС класу «1»
підрозділів Держспецзв
ʼязку
(для службової інформації)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документах: «Організаційно-технічне рішення. Комплексна система захисту інформації в АС класу «1» підрозділів Держспецзвʼязку, які призначені для обробки службової, конфіденційної та відкритої інформації. Технічне завдання».

Адміністрації Держспецзвʼязку, м. Київ, вул. Солом’янська, 13

Експертний висновок №945
Дійсний
з 23.04.2019 до 23.04.2024

216

Програмний комплекс Bitdefender GravityZone Elite Security версії 6.х
виробництва компанії
 Bitdefender SRL (Румунія)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів Bitdefender GravityZone Elite Security версії 6.х. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

ТОВ «СОФТІКО ЮА»,
м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В

Експертний висновок №946
Дійсний
з 23.04.2019 до 23.04.2022

217

Мережевий комутатор Cisco SG300-10SFP-K9-EU 10-Port Gigabit Managed SFP Switch
виробництва компанії
 «Cisco» (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Мережевий комутатор
Cisco SG300-10SFP-K9-EU 10-Port Gigabit Managed SFP Switch, що функціонує під керуванням операційної системи версії 1.4. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ, вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок №947
Дійсний
з 23.04.2019 до 23.04.2022

218

Комплекс засобів захисту комп'ютерної програми «SimplexMIS» версія 2.Х.Х
виробництва
ТОВ «СИСТЕМА-М»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп’ютерна програма «SimplexMIS». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «СИСТЕМА М», м. Київ, вул. Пирогова, буд. 10Г, офіс 14

Експертний висновок №948
Дійсний
з 27.03.2019 до 27.03.2022

219

Комплекс засобів захисту комп'ютерної програми «Інформаційно-аналітична система «SimplexMed»
версія 2.Х.Х
виробництва ТОВ «АСТУМ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система «SimplexMed». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

ТОВ «АСТУМ»,
м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, офіс 400

Експертний висновок №949
Дійсний
з 08.04.2019 до 08.04.2022

220

Організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації на розгортання типової складової компоненти комплексної системи захисту інформації в типовому робочому місці користувача Регіональної інформаційно-медичної системи «Медстар» типу «1»
виробництва ТОВ «МЕДСТАР СОЛЮШЕНС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «36625942 .001.01 ТЗ Технічне завдання на розробку організаційно-технічного рішення на розгортання типової складової компоненти комплексної системи захисту інформації в типовому робочому місці користувача Регіональної інформаційної медичної системи «Медстар» типу «1».

ТОВ «МЕДСТАР СОЛЮШЕНС»,
м. Харків, вул. Чайковська, буд. 27

Експертний висновок №950
Дійсний
з 08.04.2019 до 08.04.2024

221

Спеціалізоване програмне забезпечення для систем технічного спостереження за надводною обстановкою NaviServ
верія 1.1.4.239
виробництва ТОВ «КРОСС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації спеціалізованого програмного забезпечення NaviServ (шифр – «Експертиза NaviServ») Технічні вимоги»

ТОВ «КРОСС»,
м. Одеса, вул. Пирогівська, буд. 13/1

Експертний висновок №951
Дійсний
з 17.04.2019 до 17.04.2022

222

Програмний комплекс
Netwrix Auditor версії 9.х
виробництва компанії
Netwrix (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс Netwrix Auditor. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ТОВ «Бакотек ЛТД»,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 29-Б

Експертний висновок №952
Дійсний
з 17.04.2019 до 17.04.2022

223

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової автоматичної телефонної станції Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 12.x
виробництва компанії
«Alcatel-Lucent Enterprise», Франція

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у паспорті на систему технічного захисту інформації в цифровій АТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 12.x.

ТОВ «ІНФОТЕЛ КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ»,
м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 100/2

Експертний висновок №953
Дійсний
з 17.04.2019 до 17.04.2022

224

Пристрої мережевої безпеки FortiGate (програмне забезпечення на віртуальній машині) серії FG-VM00, FG-VM01, FG-VM02, FG-VM04, FG-VM08, FG-VM16, FG-VM32 та FG-VMUL під керуванням операційної системи FortiOS версії 6.х,
виробництва компанії «Fortinet»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки FortiGate серії FG-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiOS версії 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації»

Іноземним підприємством «ЛОГІН»,
м. Київ, просп. Перемоги, буд. 62 Б

Експертний висновок №954
Дійсний
з 17.04.2019 до 17.04.2022

225

Виріб «ГРОНО»
виробництва ТОВ
НВФ «КРИПТОН»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документах «Технічні вимоги на виріб «ГРОНО»; «Виріб «ГРОНО» Технічні умови ТУ У 26.2-19136506-023:2018».

ТОВ НВФ «КРИПТОН»,
м. Київ, вул. Закревського, буд. 22

Експертний висновок №955
Дійсний
з 17.04.2019 до 17.04.2022

226

Персональні комп’ютери «Expert» із захистом інформації (у 4-ох модифікаціях)
виробництва ТОВ «ЕПОС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у п.п. 1.1.1-1.1.4 документу «Персональні комп’ютери «EXPERT» із захистом інформації. Технічні умови
ТУ У 30.0-215403308.006-2001» із змінами № 1 та № 2.

ТОВ «ЕПОС»,
м. Київ, вул. Верхній Вал, 44

Експертний висновок №956
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

227

Комп’ютерна програма «Програмний комплекс «Медична інформаційна система «Health24» версії 1.х
виробництва
ТОВ «ЗДОРОВ
ʼЯ 24»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний комплекс «Медична інформаційна система «Health24». Технічне завдання»

ТОВ «ЗДОРОВʼЯ 24»,
м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21-А

Експертний висновок №957
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

228

Комп’ютерна програма «Програмний комплекс «Медична інформаційна система «nHealth» версії 1.х
виробництва
ТОВ «РОЯЛ ІНТЕГРАЦІЯ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс засобів захисту інформації комп’ютерної програми «Програмний комплекс «Медична інформаційна система «nHealth». Технічне завдання»

товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ІНТЕГРАЦІЯ»,
м. Київ, вул. Прорізна, буд. 12

Експертний висновок №958
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

229

Захищений носій даних SECORAТМ PAY X SLJ32PD
на базі чипа Infineon SLJ32PDL080X1
виробництва компанії Infineon Technologies (Німеччина)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Захищений носій даних SECORAТМ PAY X SLJ32PD на базі чипа Infineon SLJ32PDL080X1. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу»

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44

Експертний висновок №959
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

230

Фільтри захисні протизавадні
«ФЗП 110-2»
виробництва ТОВ «ЕМСБІ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні
ФЗП1. Технічні умови ТУ У 31.1-31731859-001-2003».

товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМСБІ»,
м. Київ-57, просп. Перемоги, 56, к. 478

Експертний висновок №960
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

231

Фільтри захисні протизавадні
«ФЗП 125-1»
виробництва ТОВ «ЕМСБІ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні
ФЗП1. Технічні умови ТУ У 31.1-31731859-001-2003».

товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМСБІ»,
м. Київ-57, просп. Перемоги, 56, к. 478

Експертний висновок №961
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

232

Фільтри захисні протизавадні
«ФЗП 103-2»
виробництва ТОВ «ЕМСБІ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри захисні протизавадні
ФЗП1. Технічні умови ТУ У 31.1-31731859-001-2003».

товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМСБІ»,
м. Київ-57, просп. Перемоги, 56, к. 478

Експертний висновок №962
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

233

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою
«РІАС-4ТР/1»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс лінійного захисту інформації «РІАС-ЛЗ». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-002:2009».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №963
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

234

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою
«РІАС-4ТР/2»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс лінійного захисту інформації «РІАС-ЛЗ». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-002:2009».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №964
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

235

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою
«РІАС-4ТР/10»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс лінійного захисту інформації «РІАС-ЛЗ». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-002:2009».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №965
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

236

Генератори шумоподібного сигналу «РІАС-4ША»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс лінійного захисту інформації «РІАС-ЛЗ». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-002:2009».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №966
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

237

Пристрої керування засобами технічного захисту інформації«РІАС-4КЗ»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс лінійного захисту інформації «РІАС-ЛЗ». Технічні умови ТУ У 31.6-33694400-002:2009».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №967
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

238

Прилади високочастотного шуму стаціонарні «РІАС-1С»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс активного захисту інформації «РІАС-АЗ». Технічні умови ТУ У 33.2-33694400-001:2006».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №968
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

239

Прилади високочастотного шуму мобільні «РІАС-1М»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс активного захисту інформації «РІАС-АЗ». Технічні умови ТУ У 33.2-33694400-001:2006».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №969
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

240

Генератори акустичного шуму стаціонарні «РІАС-2ГС»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс активного захисту інформації «РІАС-АЗ». Технічні умови ТУ У 33.2-33694400-001:2006».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №970
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

241

Вібровипромінювачі п’єзоелектричні «РІАС-2ВП»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс активного захисту інформації «РІАС-АЗ». Технічні умови ТУ У 33.2-33694400-001:2006».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №971
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

242

Випромінювачі акустичні «РІАС-2ВА»
виробництва ПП «РІАС»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс активного захисту інформації «РІАС-АЗ». Технічні умови ТУ У 33.2-33694400-001:2006».

приватне підприємство «РІАС»,
м. Київ, просп. Оболонський, 22Б, кв. 56

Експертний висновок №972
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

243

 Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень «Гармоніка-FSL», «Гармоніка-FSH», «Гармоніка-FSV», «Гармоніка-FPL»
виробництва
ТОВ «НВФ «Криптон»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі ТУ У 32.2-19136506-010:2014 «Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень «Гармоніка-FSL», «Гармоніка-FSH», «Гармоніка-FSV», «Гармоніка-FPL».

ТОВ «НВФ «Криптон»,
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок №973
Дійсний
з 04.06.2019 до 04.06.2022

244

Захищений програмний комплекс «Звіт Корпорація» версії 7.ХХ.ХХХ
виробництва
ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СОФТ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні «Захищений програмний комплекс «Звіт Корпорація». Технічне завдання».

товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТ-СОФТ»,
м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 102

Експертний висновок №974
Дійсний
з 11.06.2019 до 11.06.2022

245

Програмний комплекс
«Моя школа» версії v.1
виробництва компанії
«НЕВДА» (Литва)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс засобів захисту програмного комплексу «Моя школа» Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу».

компанія «ДЕКА ЕУ» (Литва)

Експертний висновок №975
Дійсний
з 11.06.2019 до 11.06.2022

246

Комутатори Cisco Catalyst
серій C9200 та C9200L під керуванням IOS-XE версії 16.х
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори
Cisco Catalyst серій C9200 та C9200L під керуванням операційної системи IOS-XE версії 16.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Представництво «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»,
м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №976
Дійсний
з 11.06.2019 до 11.06.2022

247

Комутатори Cisco Nexus
під керуванням операційної системи NX-OS версій 6.х та 7.х
виробництва компанії
Cisco Systems Inc. (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комутатори Cisco Nexus серій N9K-C9230, N9K-C9270, N9K-C92100, N9K-C92300, N9K-C9330, N9K-C9340, N9K-C9360, N9K-C93100, N9K-C93200, N9K-C9504, N9K-C9504, N9K-C9508, N9K-C9516 під керуванням операційної системи NX-OS версій 6.х та 7.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Представництвом «Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.»,
м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок №977
Дійсний
з 11.06.2019 до 11.06.2022

248

Пристрої мережевої безпеки серії FortiGate, FortiWiFi, FortiGate Rugged, FortiCarrier під керуванням FortiOS
версії 6.х
виробництва компанії «Fortinet» (США)

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Пристрої мережевої безпеки серії FortiGate, FortiGate Rugged, FortiWiFi, FortiCarrier під керуванням операційної системи FortiOS версії 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації».

Іноземне підприємство «ЛОГІН»,
м. Київ, просп. Перемоги, буд. 62 Б

Експертний висновок №978
Дійсний
з 11.06.2019 до 11.06.2022

249

Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігурації (програмного продукту) Master:Зарплата і кадри
розробник – ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігураціях (програмних продуктах) Master:Бухгалтерія, Master:Зарплата і кадри, Master:Бухгалтерія для бюджетних установ, Master:Комплексний облік, Master:Комплексний облік для бюджетних установ, Master:Документообіг, Master:Звітність, Master:Фінанси, Master:Виробництво, Master:Агро, Master:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту. Шифр «MASTER:НСД».

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»,
м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок №979
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022

250

Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігурації (програмного продукту) Master:Бухгалтерія
розробник – ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігураціях (програмних продуктах) Master:Бухгалтерія, Master:Зарплата і кадри, Master:Бухгалтерія для бюджетних установ, Master:Комплексний облік, Master:Комплексний облік для бюджетних установ, Master:Документообіг, Master:Звітність, Master:Фінанси, Master:Виробництво, Master:Агро, Master:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту. Шифр «MASTER:НСД».

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»,
м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок №980
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022

251

Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігурації (програмного продукту) Master:Комплексний облік для бюджетних установ
розробник – ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігураціях (програмних продуктах) Master:Бухгалтерія, Master:Зарплата і кадри, Master:Бухгалтерія для бюджетних установ, Master:Комплексний облік, Master:Комплексний облік для бюджетних установ, Master:Документообіг, Master:Звітність, Master:Фінанси, Master:Виробництво, Master:Агро, Master:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту. Шифр «MASTER:НСД».

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»,
м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок №981
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022

252

Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігурації (програмного продукту) Master:Документообіг
розробник – ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі «Комп'ютерна програма-платформа Master у конфігураціях (програмних продуктах) Master:Бухгалтерія, Master:Зарплата і кадри, Master:Бухгалтерія для бюджетних установ, Master:Комплексний облік, Master:Комплексний облік для бюджетних установ, Master:Документообіг, Master:Звітність, Master:Фінанси, Master:Виробництво, Master:Агро, Master:Торгівля. Технічні вимоги до комплексу засобів захисту. Шифр «MASTER:НСД».

ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ»,
м. Київ, вул. Петра Радченка, 27, офіс 105

Експертний висновок №982
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022

253

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система Січ»
розробник – ТОВ «Трайбекс»

відповідає вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічних вимогах до комплексу засобів захисту Програмного забезпечення «Операційна система Січ», сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-1, ДР-3, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Трайбекс»,
м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 6, корпус 7

Експертний висновок №983
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022

254

Комплекс засобів захисту Інструментального програмного забезпечення «МІА», версія 1.0
розробник - ДП «ІНФОТЕХ»

відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, в обсязі функцій, зазначених у документі «Комплекс засобів захисту. Інструментальне програмне забезпечення «МІА». Технічні вимоги (версія 1.0)».

державне підприємство «ІНФОТЕХ»,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 15 Б

Експертний висновок №984
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022

255

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система «Ubuntu*Pack 18.04»,
розробник - ТОВ «УАЛІНУКС»

відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації Комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система «Ubuntu*Pack 18.04». Технічні вимоги».

товариство з обмеженою відповідальністю «УАЛІНУКС»,
м. Київ, вул. Деміївська, буд. 45, кв. 39

Експертний висновок №985
Дійсний
з 27.06.2019 до 27.06.2022