Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Зв’язки з громадськістю » Громадська рада » Оголошення Громадської ради


версія для друку
18 березня 2019

ПРОТОКОЛ №3

Засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Дата: 14 березня 2019 р., о 16:00

Місце проведення: м. Київ,  Адміністрація Держспецзв’язку, вул. Солом’янська 13

 

Присутні члени ініціативної групи:

1.       Цмикал Костянтин Володимирович, директор Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку, полковник.

2.       Цилінська Катерина Адамівна, начальник відділу Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку, старший лейтенант.

3.       Дронюк Андрій Мирославович, Голова Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, колективний член Української асоціації якості.

4.       Соболєв Олег Володимирович, член Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, голова Правління Асоціації учасників ринку бездротових мереж та передачі даних.

5.       Мольченко Роман Васильович, заступник Голови Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, представник Асоціації виробників спеціальної техніки України «Укрспецтехпром».

6.       Федієнко Олександр Павлович, заступник Голови Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, представник Інтернет асоціації України.

7.       Попова Тетяна Володимирівна, член Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Голова Ради Асоціації «Телекомпалата України».

8.       Чертков Анатолій Вікторович, член Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, виконуючий обов’язки Голови Президії Регіональної Профспілки військовослужбовців м. Києва та Київської області.

9.       Гайдук Олег Васильович, перший заступник Голови Громадської спілки КіберКовчег.

10.     Цапко Денис Петрович, представник громадської організації  «Інститут суспільно-економічних досліджень».

 

Порядок денний:

1.       Обрання головуючого та секретаря засідання.

2.       Затвердження Порядку денного засідання Ініціативної групи.

3.       Розгляд відповідей інститутів громадянського суспільства (ІГС) на листи Ініціативної групи щодо виявлених недоліків в їх документах.

4.       Прийняття рішення щодо участі в Установчих зборах представників ІГС, в документах яких були виявлені недоліки за результатами їх розгляду Ініціативною групою на засіданні 21 лютого 2019 р.

5.       Затвердження остаточного списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах, і списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах.

6.       Про порядок оприлюднення списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах, інформації про результати діяльності їх інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічних довідок делегованих ними представників, а також списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

7.       Розгляд та затвердження остаточної дати, часу та місця проведення Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку, проекту Порядку денного та попереднього регламенту проведення Установчих зборів.

8.       Затвердження переліку запрошених для участі в Установчих зборах з формування нового складу Громадської ради.

9.       Обговорення пропозицій та рекомендацій щодо організації проведення Установчих зборів.

 

Організаційні питання:

На засіданні присутні десять із дванадцяти членів Ініціативної групи, тому прийнято рішення розпочати засідання та вважати його легітимним.

 

Хід засідання та рішення:

1. Учасниками засідання одноголосно затверджено Порядок денний засідання ініціативної групи. Також прийнято рішення встановити регламент проведення засідання тривалістю півтора години.

 

2. По п. 2. Порядку денного засідання

Консенсусом прийнято рішення призначити  Головою засідання Дронюка А. М., секретарем засідання Цилінську К.А.

 

3. По п. 3. Порядку денного засідання

 

Дронюк А.М. проінформував членів Ініціативної групи щоІніціативною групою було направлено 8листів до ІГС щодо виявлених недоліків в їх документах.  Станом на 12.03. 2019 року Ініціативною групою було отримано 6відповідей від інститутів громадянського суспільства (ІГС) на листи Ініціативної групи щодо виявлених недоліків в їх документах.

 

Цилінська К.А., Дронюк А.М., Чертков А. В., Цапко Д.П.проінформували членів Ініціативної групи про зміст зазначених відповідей від ІГС та додатково прикладених до зазначених відповідей документів.

 

Членами Ініціативної групи були розглянуті зазначені документи, зокрема пояснення зазначених ІГС щодо відповідності цілей, завдань та результатів їх діяльності сферам діяльності Адміністрації Держспецзв’язку.

 

Рішення по п. 3. Порядку денного засідання не приймалися.

 

4. По п. 4. Порядку денного засідання

 

За результатами розгляду та обговорення зазначених вище відповідей від ІГС вирішено:

1) Допустити до участі в Установчих зборах наступних представників ІГС:

1.       Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Розвитку інформаційного суспільства в Україні», яка делегує Черткова А.В.;

2.       Громадська організація «Українське науково-освітнє ІТ товариство», яка делегує Потія О.В.

 

Рішення прийнято одноголосно

 

2) Відмовити в участі в Установчих зборах наведеним нижче представникам ІГС, оскільки надані витяги зі статуту (положення) цих ІГС не підтверджують, що дані ІГС провадять свою діяльність у сферах, які пов’язаних з діяльністю Адміністрації Держспецзв’язку, і оскільки в їх статутах (положеннях), отриманих Ініціативною групою,не визначені відповідні цілі і завдання їх діяльності. Рекомендувати зазначеним ІГС делегувати своїх кандидатів до участі в Громадській раді при Адміністрації Держспецзв’язку після внесення необхідних змін до своїх установчих документів.

        ГО «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива», яка  делегувала Шияна Е.О.

        Міжнародна неурядова організація «Європейська Медіа Платформа», яка делегувала Приходько О.Д.;

        Громадська організація «Інститут суспільно-економічних досліджень», яка делегувала Цапка Д.П.;

 

Рішення прийнято одноголосно

 

3) Відмовити в участі в Установчих зборахнаведеним нижчепредставникам ІГС, оскільки надані витяги зі статуту (положення) цих ІГС не підтверджують, що дані ІГС провадять свою діяльність у сферах, які пов’язаних з діяльністю Адміністрації Держспецзв’язку, і оскільки до заяв цих ІГС додано не повний перелік документів, як це вимагає «Порядок подання заяв для участі в Установчих зборах та перелік критеріїв для формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку», затверджений Ініціативною групою та опублікований на офіційному сайті Держспецзв’язку. Також Ініціативною групою належним чином не отримано відповіді від цих ІГС на листи Ініціативної групи з проханням виправити вказані недоліки.

        «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку» яка делегувала Чепіженка В.І.;

        Громадська спілка «Інновації. Розвиток. Ефективність», яка делегувала Петренка Ю.М.

Результати голосування: 9 – «За», 1 – «Проти», 0 – «Утримались». Рішення прийняте.

 

4) Також Ініціативною групою було поставлено на голосування питання,щоб допустити до участі в Установчих зборах наступних представників ІГС, оскільки в їх установчі документи були внесені зміни, які дають їм можливість провадити свою діяльність у сферах, які пов’язаних з діяльністю Адміністрації Держспецзв’язку:

        Міжнародна благодійна організація "Фонд інформаційної, правової та економічної підтримки військовослужбовців запасу", яка делегувала Петренка М.М.

Результати голосування: 4 – «За», 2 – «Проти», 3 – «Утримались», не голосували – 1. Рішення не прийняте.

 

5. По п. 5. Порядку денного засідання

 

Вирішили:

 

1)       Затвердити список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах (Додаток 1 до цього Протоколу №3);

2)       Затвердити список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборахта тих, по яких рішення щодо їх участі в Установчих зборах не прийняте (Додаток 2 до цього Протоколу №3);

 

Всі рішення по п. 5. Порядку денного засідання прийняті одноголосно.

 

6. По п. 6. Порядку денного засідання

 

Вирішили:

 

1) Оприлюднити до 18.03.2019 року включно на офіційному сайті Адміністрації Держспецзв’язку список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах;

2) Оприлюднити до 18.03.2019 року включно на офіційному сайті Адміністрації Держспецзв’язку  список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, та тих, по яких рішення щодо їх участі в Установчих зборах не прийняте;

3) Оприлюднити цей Протокол №3 засідання Ініціативної групи до 20.03.2019 р.

 

Всі рішення по п. 6. Порядку денного засідання прийняті одноголосно.

 

7. По п. 7. Порядку денного засідання

 

Вирішили:

 

1)       Провести Установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у четвер, 21 березня 2019 року, о 15:00 годині, у Конференц залі Адміністрації Держспецзв’язку за адресою м. Київ, 03110,

вул. Солом’янська 13.

2)       Інформацію щодо проведення Установчих зборів оприлюднити до 18.03.2019 року включно на офіційному сайті Адміністрації Держспецзв’язку;

3)       Погодити запропонований Дронюком А. М. проект Порядку денного та попередній регламент проведення Установчих зборів (Додаток 3 до цього Протоколу №3).

 

Всі рішення по п. 7. Порядку денного засідання були прийняті одноголосно.

 

8. По п. 8. Порядку денного засідання

 

Вирішили:

 

1)       Запросити на Установчі збори з формування нового складу Громадської ради:

        ГоловуДержавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

        Відповідальних керівників Адміністрації Держспецзв’язку та представників Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Держспецзв’язку.

 

Всі рішення по п. 8. Порядку денного засідання були прийняті одноголосно.

 

9. По п. 9. Порядку денного засідання

 

За результатами обговорення пропозицій та рекомендацій, які поступити від членів Ініціативної групищодо організації проведення Установчих зборів вирішили:

1)       За наявності поважних причин відсутності на Установчих зборах делегованого ІГС кандидата до складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку допускається участь в Установчих зборахз правом дорадчого голосу іншого представника цього ІГС за довіреністю керівника цього ІГС. Представник ІГС, який діє за довіреністю, має право представити делегованого до Громадської ради кандидата від цього ІГС іншим учасникам Установчих зборів. Представник ІГС, який діє за довіреністю, участі в рейтинговому голосуванні з формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку не приймає;

2)       Рекомендувати Установчим зборам визначити кількісний склад Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку нового скликання в складі 25 членів;

3)       Оскільки кількість допущених до участі в Установчих зборах кандидатів до нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку є меншою від запропонованого ініціативною групою кількісного складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку нового скликання, рекомендувати Установчим зборам рейтингове голосування з формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку провести відкритим голосуванням загальним списком допущених до участі в Установчих зборах кандидатів до нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку;

4)       Рекомендувати Громадській раді при Адміністрації Держспецзв’язку нового складу провести перше організаційне засідання Громадської ради одразу після проведення установчих зборів;

5)       Рекомендувати Громадській раді при Адміністрації Держспецзв’язку нового складу протягом трьох місяців після проведення установчих зборів провести додаткові вибори до Громадської ради з метою досягнення визначеного Установчими зборами кількісного складу Громадської ради.

 

Всі рішення по п. 9. Порядку денного засідання були прийняті одноголосно.

 

Додаток 1) Список ІГС та їх кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах (на 1-й сторінці).

Додаток 2)Список представників ІГС, яким відмовлено в участі в Установчих зборах та тих, по яких рішення щодо їх участі в Установчих зборах не прийняте (на 1-й сторінці).

Додаток 3) Проект Порядку денного та попередній регламент проведення Установчих зборів (на 1-й сторінці).

 

 

 

Голова засідання                                                                      А.М. Дронюк

 

 

Секретар засідання                                                                   К.А. Цилінська

 

Контакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Повідом про корупцію


Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України